Home Page

Blwyddyn 1 & 2 / Year 1 & 2 - Mrs R Hiley

Croeso i ddosbarth blwyddyn 1 a 2 Mrs Hiley a Miss Davies!

Welcome to Mrs Hiley's and Miss Davies' year 1 and 2 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBYMROwen

 

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mawrth a Dydd Iau

Physical Development Lessons: Tuesday and Thursday

 

Tymor yr Hydref 2017

Autumn Term 2017

Thema'r hanner tymor: Fflam a fflach!

This half term's theme: Flames and flashes!

Picture 1
Picture 2

Adnoddau defnyddiol i bawb!

Useful resources for everyone!

Dewch i ymarfer eich llawysgrifen! Come and practice your handwriting!

Geiriau Allweddol /Key Words

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

  Tric a Chlic! 

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

 

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

Her Dewch i Feddwl 30/11/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i feddwl 23/11/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 8/11/17 Let's Think Challenge

Gwaith cartref sillafu

 

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

Gwaith Cartref Silalfu 1/12/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 24/11/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillfau 17/11/17 Spelling Homework

 

Tymor yr Hydref 2017

Autumn Term 2017

Thema'r hanner tymor: Albwm y Teulu

This half term's theme: Family Album

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Ymweliad hyfryd i'r Glynn Vivian. A wonderful visit to the Glynn Vivian.

Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today.

Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 1
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 2
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 3
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 4
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 5
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 6
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 7
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 8
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 9
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 10
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 11
Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today. 12

Dyma Luke!

Dyma Luke! 1
Dyma Luke! 2
Dyma Luke! 3

Cais am luniau! A request for pictures!

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

 

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

Her Dewch i Feddwl 19/10/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 06/10/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 29/9/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 21/9/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 14/9/17 Let's Think Challenge

Gwaith cartref sillafu

 

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

Gwaith Cartref Sillafu 20/10/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 13/10/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 06/10/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 29/9/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 22/9/17 Spelling Homework