Home Page

Blwyddyn 1&2/Year 1&2 - Mr R Jones & Mrs D Evans

Croeso i dudalen ddosbarth Mr Jones a Mrs Evans

Welcome to Mr Jones and Mrs Evans’ class page

 

Trydar/Twitter: @YGGBYMRJones
 

Thema y Tymor / This Term’s Theme

Yr Archfarchnad / The Supermarket

Cofiwch ddod â’ch cit ymarfer corff ar:

Ddydd Mawrth a Dydd Mercher

Please remember to bring your PE kit on:

Tuesdays and Wednesdays

Mae ein Siop Gornel ar agor!

Our Corner Shop is open!

 

 

Edrychwch ar ein hysbysebion! Watch our advertisements!

Still image for this video

Gwrandewch ar y cyflythrennu. Listen to our alliteration.

Still image for this video

Dewch i brynu! Come and buy!

Still image for this video

Am fargen! Grab a bargain!

Still image for this video

Dewch i siopa! Come and shop!

Still image for this video

Dysgu am ddeunyddiau / Learning about materials

Dysgu am ddeunyddiau / Learning about materials 1
Dysgu am ddeunyddiau / Learning about materials 2

Gwaith Llawysgrifen ‘ch’ ac ‘i’ / Handwriting

Gwaith Llawysgrifen ‘ch’ ac ‘i’ / Handwriting 1
Gwaith Llawysgrifen ‘ch’ ac ‘i’ / Handwriting 2
Gwaith Llawysgrifen ‘ch’ ac ‘i’ / Handwriting 3

Croeso i’n dosbarth / Welcome to our class

Croeso i’n dosbarth / Welcome to our class 1

Her Lego: Ffrwythau / Lego Challenge: Fruit

Her Numicon: Bondiau 10 / Numicon Challenge: Number Bonds 10

Gwaith Cartref Sillafu 12/10/18 Spelling Homework     

                        Geiriau ‘rh’

 

                                    rhai

                            rhes

                            rhan 

​​​​​​                            rhedeg

                            rhaid       

 

 

Geirfa Cwis Sillafu Bl.2 / Yr. 2 Spelling Quiz 14/9 - 21/9

Geiriau ‘ch’ Words

 

chi (you - formal/group)

bach (small)

chwech (six)

bachgen (boy)

chwaer (sister)

 

Geirfa Cwis Sillafu Bl.2 / Yr. 2 Spelling Quiz 21/9 - 28/9

Geiriau ‘th’ Words

 

cath (cat)

bath (bath)

aeth (went)

daeth (came)

aethom (we went)