Home Page

Blwyddyn 1&2/Year 1&2 - Mr R Jones & Mrs D Evans

Croeso i dudalen ddosbarth Mr Jones a Mrs Evans

Welcome to Mr Jones and Mrs Evans’ class page

 

Trydar/Twitter: @YGGBYMRJones
 

Thema y Tymor / This Term’s Theme

Yr Archfarchnad / The Supermarket

Cofiwch ddod â’ch cit ymarfer corff ar:

Ddydd Mawrth a Dydd Mercher

Please remember to bring your PE kit on:

Tuesdays and Wednesdays

Rydym wedi mwynhau ein trip i’r Orsaf Dân!

Rydym wedi dysgu sut i gadw ein hunain yn ddiogel a chawsom hwyl yn defnyddio’r pibellau ddŵr. 

We enjoyed our trip to the Firestation!

We learnt how to keep ourselves safe and had fun using the water hoses. 

Yr Orsaf Dân. The Firestation.

Still image for this video

Ein hymweliad â Sain Ffagan.

Our Visit to St. Fagans

Siopau hen ddyddiau. Siops from the olden days.

Siop Gwalia. Gwalia Stores

Still image for this video

Daeth dau barsel i’r dosbarth.    

Two parcels arrived in the class.

Beth sydd yn y parsel cyntaf? What is in the first parcel?

Beth sydd yn y parsel cyntaf?  What is in the first parcel? 1

Gwnaethon ni cacennau crispi siocled. We made chocolate crispy cakes.

Agoron ni’r ail barsel. We opened the second parcel.

Agoron ni’r ail barsel.  We opened the second parcel. 1

Gwnaethon ni ciwbiau iâ sudd oren. We made orange juice ice cubes.

Blasus iawn! Delicious!

Blasus iawn!    Delicious! 1

Dathlu ddiwrnod T Llew Jones.

Still image for this video

Mae ein Siop Gornel ar agor!

Our Corner Shop is open!

 

 

Edrychwch ar ein hysbysebion! Watch our advertisements!

Still image for this video

Gwrandewch ar y cyflythrennu. Listen to our alliteration.

Still image for this video

Dewch i brynu! Come and buy!

Still image for this video

Am fargen! Grab a bargain!

Still image for this video

Dewch i siopa! Come and shop!

Still image for this video

Dysgu am ddeunyddiau / Learning about materials

Dysgu am ddeunyddiau / Learning about materials 1
Dysgu am ddeunyddiau / Learning about materials 2

Gwaith Llawysgrifen ‘ch’ ac ‘i’ / Handwriting

Gwaith Llawysgrifen ‘ch’ ac ‘i’ / Handwriting 1
Gwaith Llawysgrifen ‘ch’ ac ‘i’ / Handwriting 2
Gwaith Llawysgrifen ‘ch’ ac ‘i’ / Handwriting 3

Croeso i’n dosbarth / Welcome to our class

Croeso i’n dosbarth / Welcome to our class 1

Her Lego: Ffrwythau / Lego Challenge: Fruit

Her Numicon: Bondiau 10 / Numicon Challenge: Number Bonds 10

Gwaith Cartref Sillafu / Spelling Homework

17/10/18

Geiriau ‘si’ Words

siop

siocled

sioc

sied

siâp

Gwaith Cartref Sillafu 12/10/18 Spelling Homework     

                        Geiriau ‘rh’

 

                                    rhai

                            rhes

                            rhan 

​​​​​​                            rhedeg

                            rhaid       

 

 

Geirfa Cwis Sillafu Bl.2 / Yr. 2 Spelling Quiz 14/9 - 21/9

Geiriau ‘ch’ Words

 

chi (you - formal/group)

bach (small)

chwech (six)

bachgen (boy)

chwaer (sister)

 

Geirfa Cwis Sillafu Bl.2 / Yr. 2 Spelling Quiz 21/9 - 28/9

Geiriau ‘th’ Words

 

cath (cat)

bath (bath)

aeth (went)

daeth (came)

aethom (we went)