Home Page

Blwyddyn 1/Year 1 - Mrs R Hiley + Miss L Furlong

Croeso i ddosbarth blwyddyn 1 Mrs Hiley, Mrs Evans, Mrs Jelf, Miss Warwick a Mrs Morgan!

Welcome to Mrs Hiley's, Mrs Evans', Mrs Jelf's, Miss Warwick's and Mrs Morgan's year 1 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBYMROwen

 

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mercher a Dydd Gwener

Physical Development Lessons: Wednesday and Friday

Tymor yr Hydref (i)

Autumn Term (i)

 

Rendered Image

 

Peidiwch ag anghofio ein ymweliad i'r Co-op! Don't forget about our trip to the Co-op! - Bydd yr ymweliad nawr ar ddydd Gwener 21/09/18 The visit will now be on friday 21/09/18

Adnoddau defnyddiol i bawb!

Useful resources for everyone!

Dewch i ymarfer eich llawysgrifen! Come and practice your handwriting!

Geiriau Allweddol /Key Words

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

  Tric a Chlic!