Home Page

Blwyddyn 3 & 4 / Year 3 & 4 - Miss S John

Croeso i dudalen Blwyddyn 3/4 Miss John 

 

Dilynwch ni ar Drydar / Follow us on Twitter 

@YGGBYMSJohn

 

 

Rydym yn gyffrous iawn i ddechrau ein thema y tymor hwn; 'Amser maith yn ôl'. Yn ystod y thema hwn byddwn yn astudio'r Celtiaid a'r Rhufeiniaid yn o gystal â ymweld â Chastell Henllys.

Cadwch lygaid allan am luniau cyffrous!

 

We are excited to follow our new theme this term; 'A long time ago', where we will be learning lots about the Celts and the Romans. We will we visiting Castell Henllys to learn about life as a Celt.

Keep an eye out for some exciting pictures!   

Ar y 9fed o Hydref aethom ni ar daith gyffrous nôl mewn amser i Oes y Celtiaid yng Nghastell Henllys! 

 

On the 9th of October we went on an exciting journey back in time to the Iron Age in Castell Henllys! 

Ymdrech arbennig i greu Tai Crwn Celtaidd 🔨✂️🎨 What an excellent effort to make Celtic Roundhouses 🔨🎨✂️ Da iawn bawb!! 👍🏼

Rydym ni wedi bod yn arbrofi gyda dyfrliwiau i greu lluniau Gaeafol 🌲🎨❄🌨 We have been busy experimenting with watercolours to create a winter landscape 🎨❄🌨🌲

Rydyn ni'n cefnogi Plant mewn Angen 2017 🐻🔴⚫️🔵 We're supporting Children in Need 2017 🐻🔵🔴⚫️

20-24/11/17 Mae hi'n Wythnos Iach 🚴🏻⚽️🏀 A rydyn ni wedi bod yn brysur yn gwneud gweithgareddau cadw'n iach a dysgu am ddiet cytbwys! It's health week and we have been busy taking part in various activities as well as learning about a balanced diet. ⚽️🚴🏻🏀🥗🥙🍇🍏

Daeth Lee Trundle a Ollie McBurnie i wneud sesiwn cwestiwn ac ateb fel rhan o Wythnos Iach yr ysgol ⚽️ Lee Trundle and Ollie McBurnie came to do a question and answer session with us as part of our Health Week ⚽️ Diolch!!

Da iawn chi am ennill gwobr bocs bwyd Iach heddiw 👍🏼🥗🥙🍓🍇🥪🏆 Well done on winning the healthy lunch box award today 👍🏼🥙🥗🍓🍇🥪🏆

Da iawn chi am ennill gwobr bocs bwyd Iach heddiw 👍🏼🥗🥙🍓🍇🥪🏆 Well done on winning the healthy lunch box award today 👍🏼🥙🥗🍓🍇🥪🏆 1

6.12.17 Joio mas draw ym mhantomeim Culhwch ac Olwen! We had an excellent time watching Culhwch ac Olwen pantomime!

Hwyl yr wÿl yn ein dosbarth ni! Feeling very festive in our class today! we all enjoyed the class Christmas party :)

Hwyl yr wÿl yn ein dosbarth ni! Feeling very festive in our class today! we all enjoyed the class Christmas party :)  1

Am fore egnïol gyda Owen o'r Urdd! What an energetic morning with Owen from the Urdd! We learned lots of new netball skills, Diolch!