Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 - Miss K Griffiths

Croeso i Flwyddyn 3 smiley

Dosbarth Miss Griffiths

Dyma ni! 🤗

Dyma ni! 🤗 1

Dilynwch y dosbarth ar Trydar

Follow the class on Twitter 

@YGGBYMKGriffith 👍🏻📱💻🖥

Rhagflas y tymor/ Overview of the termly theme

Ymarfer corff

Cofiwch ddod a'ch cit:

 

Dydd Iau ar gyfer chwaraeon 🏃🏻‍♀️🏃🏾‍♂️

 

Physical Education

Please remember your kit every:

 

Thursday for our Games session 

Tymor y Gwanwyn 2019 Spring Term

Ein thema newydd yw Y Corff Dynol.

Os oes gennych unrhyw adnoddau a fydd o gymorth mae pob croeso i chi ddod a hwy i'r dosbarth.

 

Our new theme is The Human Body.

If you have any suitable resources which may be useful please bring them to school. Diolch.

 

 

Joio yn y Jambori 🎉🎊🎤🎼

Jambori’r Urdd 2019

Still image for this video

BF9D11DD-5A9D-45F3-A3DE-83FBC7861875.MOV

Still image for this video

Pawb wedi joio mas draw heddiw a phawb ar eu hymddygiad gorau 💁‍♀️

Lots of fun was had at Techniquest today & everyone behaved impeccably 😀

Cadw’n ddiogel ar lein / Keeping safe whilst online 📱💻⌨️🖥

AB071052-C173-4EC3-B8D7-FF53C6F348C6.MOV

Still image for this video

946AB79E-6A5A-4548-9BCA-1F4624093BD7.MOV

Still image for this video

D024F23D-D71C-4D28-8B80-8B6A4BEF1E8D.MOV

Still image for this video

97FAAF4C-B5D4-4D83-8D46-09630D5AC628.MOV

Still image for this video

39D92664-4256-4D61-9B35-98BA273A1C94.MOV

Still image for this video

C692F73A-4EC1-411D-8A41-7EBEEA5B756D.MOV

Still image for this video

Gweithgareddau am y corff / Recent activities

Yr wythnos hon rydym wedi bod yn cynllunio ac yn yn creu cerbydau yn ein grwpiau 🚗🚙🚘⚒

This week we planned and created our own cars! 🚘🚙🚗

Profi cyflymder a phellter / Measuring speed and distance 

Ein parti Nadolig / Paaaarty time! 🎈🎊🎉

Amser cariôci/ Karaoke time 🎵🎤🎼

Still image for this video

805AF71D-885E-4E85-B5AA-6C65DA534722.MOV

Still image for this video

Ma’ bywyd yn galed ym Mlwyddyn 3 / It’s a hard life in Year 3

Ma’ bywyd yn galed ym Mlwyddyn 3 / It’s a hard life in Year 3 1
Ma’ bywyd yn galed ym Mlwyddyn 3 / It’s a hard life in Year 3 2

Gwaith Rhifau Rhagorol / Big Maths work

Plant mewn angen / Children in need 2018

Plant mewn angen / Children in need 2018 1

Byddwn yn cychwyn ein sesiwn rhedeg “ milltir y dydd” ar ôl hanner tymor felly dewch a’ch esgidiau ymarfer yn ddyddiol plîs.

 

We will be aiming to do our “ mile a day” running sessions after half term so don’t forget to bring your trainers every day.🏃🏻‍♀️🏃🏾‍♂️👟👟

 

Sesiwn Geirio Gwych - ysgrifennu perswâd / Big Write session - persuasive writing

Still image for this video

Diolch i mam Shantia am ddod i drafod ei siwrnai anhygoel o gwmpas y byd. Dysgom nifer o ffeithiau diddorol! 

A big thank you to Shantia’s Mum who visited our class today to talk about her amazing journeys around the world. We learnt many interesting facts. 🏞🌄🗾

Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life

Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 1
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 2
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 3
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 4
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 5
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 6
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 7
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 8
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 9
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 10
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 11

Creu cyfres o symudiadau yn ein gwersi Gymnasteg / Creating a sequence of movements in our Gymnastics session