Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 - Miss K Griffiths

Croeso i Flwyddyn 3 smiley

Dosbarth Miss Griffiths

Dyma ni! 🤗

Dyma ni! 🤗 1

Dilynwch y dosbarth ar Trydar

Follow the class on Twitter 

@YGGBYMKGriffith 👍🏻📱💻🖥

Rhagflas y tymor/ Overview of the termly theme

Ymarfer corff

Cofiwch ddod a'ch cit:

 

Dydd Iau ar gyfer chwaraeon 🏃🏻‍♀️🏃🏾‍♂️

 

Physical Education

Please remember your kit every:

 

Thursday for our Games session 

Plant mewn angen / Children in need 2018

Plant mewn angen / Children in need 2018 1

Byddwn yn cychwyn ein sesiwn rhedeg “ milltir y dydd” ar ôl hanner tymor felly dewch a’ch esgidiau ymarfer yn ddyddiol plîs.

 

We will be aiming to do our “ mile a day” running sessions after half term so don’t forget to bring your trainers every day.🏃🏻‍♀️🏃🏾‍♂️👟👟

 

Sesiwn Geirio Gwych - ysgrifennu perswâd / Big Write session - persuasive writing

Still image for this video

Diolch i mam Shantia am ddod i drafod ei siwrnai anhygoel o gwmpas y byd. Dysgom nifer o ffeithiau diddorol! 

A big thank you to Shantia’s Mum who visited our class today to talk about her amazing journeys around the world. We learnt many interesting facts. 🏞🌄🗾

Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life

Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 1
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 2
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 3
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 4
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 5
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 6
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 7
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 8
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 9
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 10
Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life 11

Creu cyfres o symudiadau yn ein gwersi Gymnasteg / Creating a sequence of movements in our Gymnastics session