Home Page

Blwyddyn 6 / Year 6 - Miss R Jones

Siarter Hawliau Blwyddyn 6

Sul y Mamau Hapus-celf a datblygu gerifa

Still image for this video

Proms Gŵyr

Still image for this video

Cydbwysedd amser sgrin

Still image for this video

Rhan 2

Still image for this video

Rhan 1

Still image for this video

Rhan 2

Still image for this video

Pawb yn cael hwyl yn y gwersi gymnasteg.

Still image for this video

Diogelwch ar y we

Still image for this video

Diogelwch ar y we

Still image for this video

Diogelwch ar y we

Still image for this video

Diogelwch ar y we

Still image for this video

Diogelwch ar y we

Still image for this video

Ymchwilio, adeiladu, arsylwi a datblygu.

Still image for this video

Cwestiynau rhethregol

Still image for this video

Siarad gyda’r gynulleidfa

Still image for this video

Tystiolaeth i fy nghefnogi

Still image for this video

Cyfathrebu gyda’r dwylo

Still image for this video

Edrych ar y gynulleidfa

Still image for this video

Siarad yn bwyllog

Still image for this video

Iaith berswadio

Still image for this video

Mathemateg a chelf; patrymau sy’n brithweithio i wneud papur lapio Nadolig hyfryd!

6/12/17 Ein hymweliad â Theatr Ffwrnes i weld Culhwch ac Olwen

Still image for this video

Cynllunio a chreu yr animeiddiad

Picture 1
Picture 1

Gwaith animeiddio i ehangu a chofio geirfa cyn i ni ysgrifennu

Still image for this video

Gwaith trafod cymeriad Barti Ddu gan chwilio am y dystiolaeth yn y nofel i’n cefnogi.

Waw! Pawb yn trafod yn wych!

Still image for this video

Dewch i brynu ein dillad ffantastig!

Still image for this video

Dawns y Môr Ladron

Still image for this video

Grym

Still image for this video

Hwyl a sbri yn ein gwersi gwyddoniaeth

Still image for this video

Dyma ni'n arbrofi gyda defnyddio bas data i ymchwilio i beiriannau sgrech y byd💻

Dyma ni'n arbrofi gyda defnyddio bas data i ymchwilio i beiriannau sgrech y byd💻 1
Dyma ni'n arbrofi gyda defnyddio bas data i ymchwilio i beiriannau sgrech y byd💻 2
Dyma ni'n arbrofi gyda defnyddio bas data i ymchwilio i beiriannau sgrech y byd💻 3
Dyma ni'n arbrofi gyda defnyddio bas data i ymchwilio i beiriannau sgrech y byd💻 4

Cynllunio a chynnal arbrawf teg ar ffithiant.

Pawb yn mwynhau ysgrifennu😀

Still image for this video

Geirio gwych! Big writing!

DAIL YR HYDREF

Still image for this video

Sgwrs Abram a Barti

Still image for this video

Ar fwrdd y Pembroke

Still image for this video

FFRITHIANT-arbrofi, arsylwi a chael llawer o hwyl!

Jeli heb olew

Still image for this video

Jeli ac olew😱😀

Still image for this video

O.G gan Elliott ac Aneurin

Still image for this video

Cenedlaetholwr Cymru gan Mia a Megan

Still image for this video

Hawliau Hanes gan Ella ac Anna Mai

Still image for this video

Gwrthryfel Glyndŵr gan Ieuan a Conor

Still image for this video