Home Page

Cefnogi eich plentyn / Supporting your child


Wythnos e-ddiogelwch Image result for e-safety week 20172017

E-safety week 2017

 

Wythnos yma mae'r ysgol gyfan yn astudio e-ddiogelwch ac yn datblygu ein sgiliau TGCh. Fel rhan o'r wythnos roedd Miss Owen wedi cynnal noson e-ddiogelwch i rieni ar 07/02/17.

 Os nad oeddech chi wedi mynychu'r noson yma, mae fwy o syniadau ar gyfer cadw eich plant yn ddiogel ar y we yn y ddogfen yma.

 

This week the whole school will be learning about e-safety and will be developing our ICT skills. As part of this week Miss Owen held an e-safety evening for parents on the 07/02/17.

If you were not able to attend this evening, there are more ideas on how to keep your child safe online in this document.

Picture 1