Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1 / Reception & Year 1 - Miss K Griffiths

Croeso i Awstralia!

Dosbarth Miss Griffiths, Mrs Malpass a Mr Jones.

Picture 1

Derbyn a Blwyddyn 1

Dilynwch y dosbarth/ Follow our class on Twitter πŸ‘πŸΌπŸ˜ƒ @YGGBYMKGriffith πŸ“±πŸ’»

Diwrnodau Ymarfer Corff / Physical Development lessons:

Dydd Mercher a Dydd Gwener / Wednesday and Friday πŸƒπŸ»β€β™€οΈπŸƒπŸ»

Gan fod diffyg pyllau dΕ΅r yn yr ysgol heddiw bu rhaid creu rhai ein hunain! πŸ’§πŸ’¦β˜”οΈ

Due to a lack of puddles on the school grounds we decided to create our own! β˜”οΈπŸ’¦πŸ’§πŸ’§

Pitran Patran yn y pwll/ Pitter Patter in the puddle! πŸ’¦πŸ’¦πŸ’§πŸ’§

Still image for this video

trim.509C063B-043C-4563-878B-A6779235753F.MOV

Still image for this video

trim.0AE2006A-2B6E-493B-828A-19C0501D4E03.MOV

Still image for this video

trim.D0B40B7E-C8FD-4E8E-9049-85DDAF741714.MOV

Still image for this video

DΕ΅r, dΕ΅r a mwy o ddΕ΅r! πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’§πŸ’§πŸ’§

DΕ΅r, dΕ΅r a mwy o ddΕ΅r! πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’§πŸ’§πŸ’§ 1
DΕ΅r, dΕ΅r a mwy o ddΕ΅r! πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’§πŸ’§πŸ’§ 2
DΕ΅r, dΕ΅r a mwy o ddΕ΅r! πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’§πŸ’§πŸ’§ 3
DΕ΅r, dΕ΅r a mwy o ddΕ΅r! πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’§πŸ’§πŸ’§ 4
DΕ΅r, dΕ΅r a mwy o ddΕ΅r! πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’§πŸ’§πŸ’§ 5
DΕ΅r, dΕ΅r a mwy o ddΕ΅r! πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’§πŸ’§πŸ’§ 6
Blwyddyn newydd dda / Happy new year 🎊🎊

Tymor y Gwanwyn 2018Β 

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw:

Β 

Pitran, patran yn y pyllauΒ 

β˜”οΈπŸŒ§πŸ’§

Cofiwch ddod a'ch esgidiau glaw!

Β 

Spring term 2018

Our theme for the first half term is:

Pitter, patter in the puddles

β˜”οΈπŸŒ§πŸ’§

Don't forget your wellies!

Picture 1

Ein thema newydd am yr hanner tymor nesaf yw... Pan af i gysgu 😴😴

Our theme for the next half term is....

While i sleep...... 😴😴

( and of course Christmas!🎁Ac wrth gwrs Y Nadolig!🎁)

Β 

Dawnsio disgo πŸ’ƒπŸΏπŸ‘―

Still image for this video

Disco dancing πŸ’ƒπŸΏ

Still image for this video

Dawnsio hyfryd

Still image for this video

πŸ’ƒπŸΏ

Still image for this video

Cer amdani Will! Go William!

Still image for this video

Ho ho ho! πŸŽ…πŸ»

Still image for this video

Nadolig Llawen!

Still image for this video

Nadolig Llawen eto!

Still image for this video

Efelychu gwaith Van Gogh - Noson Serennog / Emulating Van Gogh Starry Night

Os oes gennych unrhyw adnoddau ar gyfer y thema neu i gornel chwarae YΒ Gofod mae croeso i chi ddod a hwy i'r dosbarth tan ddiwedd y thema.

If you have anyΒ resources related to the theme or for our exciting Space role play corner please bring them to the class. Diolch! πŸ‘πŸΌ

Picture 1

Ein syniadau i ddatblygu yn ystod y thema/ Our ideas to develop during the theme:

Celf yn y tywyllwch/ Art in the dark

Celf yn y tywyllwch/ Art in the dark 1
Celf yn y tywyllwch/ Art in the dark 2

Diwrnod sliperi ar gyfer elusen Shelter Cymru / Slipper day to raise funds for Shelter Cymru

Diwrnod sliperi ar gyfer elusen Shelter Cymru / Slipper day to raise funds for Shelter Cymru 1
Picture 1
Picture 2

Creu cebabs ffrwythau a smwddis mefus i ddathlu wythnos iach / Fruit kebabs and strawberry smoothies for Healthy week πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“

Ein hoff deganau/ llyfrau Our favourite toys/ books

Diwrnod pyjamas Plant mewn angen 2017 Children in need pyjama day

Diwrnod pyjamas Plant mewn angen 2017 Children in need pyjama day 1

Abrofi yn y Gofod / Space explorers! πŸ’«β˜„οΈπŸš€

Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw...

Pawennau, Crafangau a wisgers! 🐱🐯🦁

Perrrrrrrrrrffaith!

Β 

Our theme for the first half term is....

Paws, claws and whiskers! 🐱🐯🦁

Perrrrrrrrrfect!Β 

Β 

Rydym yn dwlu ar ein cegin fwd newydd / We ❀️ our new mud kitchen!

Braf oedd clywed plant y Derbyn yn canu yn ystod yr her rhigwm Pori drwy Stori bore ma!Β 

Some lovely singing by the Reception pupils during our Nursey rhyme concert this morning!🎀🎧🎼

trim.526C1296-F4FD-41D6-AE80-57A6062E259C.MOV

Still image for this video

trim.BAAF91E0-F0EF-4F56-B8C6-137284852996.MOV

Still image for this video

Beth yr ydym wedi dysgu am deigrod? What have we learnt about tigers?

Still image for this video

trim.873BB6C5-59E6-448F-B3FD-F5480361DD0B.MOV

Still image for this video

trim.493E1605-D4AE-4362-8205-D648F5BE9021.MOV

Still image for this video

trim.4669347F-FF02-40A6-8D4C-F834D818613B.MOV

Still image for this video

trim.E6022EBA-D75C-4E2A-ACB8-3A2C27392F58.MOV

Still image for this video

trim.2DF599D6-0203-4EDB-B92D-7BAADE4BE4DA.MOV

Still image for this video

trim.97715842-A90A-43B7-BC8C-8B0A54632CB8.MOV

Still image for this video

Arbrofi gyda'r siapiau / Shape tastic! πŸ”΅β—ΌοΈπŸ”Ί

Diwrnod cathod / Cat day

Da iawn i'r plant a'r rhieni am fod mor greadigol gyda'r gwisgoedd! Roeddent yn wych!

Well done to the pupils and parents for some very creative catcostumes! πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»

Pan ddaeth Maisie y gath i' n gweld.... When Maisie the cat came to visit....

Mae Cwtsh Clyd y Cathod ar agor yn swyddogol! Gofal o'r safon uchaf ar gyfer cathod o bob math! 🐱🐱🐱 Galwch mewn am ragor o wybodaeth πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ

Our Cute Cats Corner is officially open!Β 

High quality care for all sorts of cats! Contact our friendly staff for further information! πŸ‘πŸΌ

Edrychwch ar ein cathod ni!

Look at the cats we made! 🐱

YmgartrefuΒ yn ein dosbarth newydd πŸ‘«πŸ˜Έ

Settling into our new class πŸ‘­πŸ‘¬