Home Page

Gwybodaeth Allweddol / Key Information

Gwybodaeth i rieni- Profion darllen a rhifedd 2017 / Information for parents - Literacy and numeracy tests 2017

Cynllun Gwella Ysgol 2017-18 School Improvement Plan 2017-18

Grant Amddifadedd Disgyblion Pupil Deprivation Grant 2017-18

Adroddiad Estyn YGG Bryn y Mor 2016 / Estyn Inspection 2016