Home Page

2016-2017

Dyma aelodau ein Cyngor Ysgol 2016/2017. Here are the members of our 2016/2017 school council.

Cyngor Ysgol 2016/2017

Rydym wedi ethol aelodau newydd i'r cyngor a wedi cynnal cyfarfodydd erbyn hyn. Mae llawer o syniadau arbennig efo'r cyngor ar gyfer y flwyddyn yma. Rydym wedi trefnu trip i'r Senedd hefyd ar y 1af o Dachwedd ac byddwn yn adrodd nol ar ol ein ymweliad. 

 

School Council 2016/2017

We have voted for our members of the school council and we have held several meetings. The children are very eager to share their wonderful ideas for the upcoming year. We have already planned a visit to the Senedd in Cardiff on the 1st of November, we will report back after our visit. 

 

Dyma luniau o ein hymweliad i'r senedd yng Nghaerdydd. Here are some pictures of our visit to the Senedd in Cardiff.

Cawsom ni ddiwrnod arbennig ar ein hymweliad i'r Senedd ar y 1af o Dachwedd. Rydyn ni nawr yn edrych ymlaen at ein cyfarfod nesaf lle byddwn ni yn trafod gwahanol ffyrdd gallwn ni godi arian fel ysgol am ddiwrnod Plant Mewn Angen sydd yn digwydd ar y 18fed o Dachwedd.

 

We had a great day visiting the Senedd in Cardiff on the 1st of November. We are now looking forward to our next meeting where we will be discussing the ways we can raise money as a school for Children in Need which takes place on the 18th of November. 

 

Diwrnod Plant Mewn Angen 2016! Dyma ni yn helpu i godi arian trwy werthu cacennau a chwarae'r gêm - dyfalwch sawl skittle sydd yn y jar! / Children in Need 2016! Here we are helping to raise money by buying cakes and playing the game - guess how many skittles are in the jar!