Home Page

2017-2018

Cyngor Ysgol 2017/18

School Council 2017/18

 

Bûm yn aelodi aelodau newydd i'r cyngor eto eleni. Y plant sydd wedi ei etholi

yw:-

 

We have elected our school council members for the year. They are:-

 

Fred (Bl.6), Rhydian (Bl.6), Lily B.(Bl.6), Ella (Bl.6),

Lea (Bl.5), Grace (Bl.5)

Bleddyn (Bl.4), Ferdi (Bl.4), Steffan (Bl.4)

Carys (Bl.3), Mali (Bl.3), Cai (Bl.3)

Millie (Bl.2), Dylan (Bl.2)

Joio ar y beic smwddi a dwli ar ein stondin ffrwyth newydd/ We love ouf new smoothie bike and new fruit stand.