Home Page

Archives

Amserlen Clybiau Haf 2017 / Summer Term Clubs Timetable 2017

Clwb Cymorth Cyntaf / First Aid Club

Dyma plant Bl3 wrthi'n mwynhau dysgu sut i adnabod pan mae rhywun mewn perygl a sut i ffonio am ambiwlans. Gwaith cartref y plant oedd i ddysgu eu cyfeiriaid a rhif ffon. 

Wythnos 2 fe ddysgon ni sut i rhoi win gilydd yn yr ystum adferol.

 

Here are the year 3 children enjoying learning how to recognise when someone is in danger and how to phone for an ambulance. The children's homework was to learn their address and phone number.

Week 2 we learnt how to put each other in the recovery position.

 

Am hwyl. 

Clwb Cymorth Cyntaf/ First Aid Club