Home Page

Blwyddyn 1/Year 1 - Mrs R Hiley

Croeso i ddosbarth

Derbyn a Blwyddyn 1 Mrs Hiley!

Welcome to Mrs Hiley's

Reception and Year 1 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

Thema’r Tymor:

Ydy Pob Arwr yn Gwisgo Clogyn?

This Term’s Theme:

Do All Heroes Wear Capes?

Ein diwrnod cyntaf yn ysgol! Our first day in school!

Hwyl ein diwrnodau cyntaf! All the fun of our first few days!

Cliciwch ar y ddolen i fynd i'r tudalennau canlynol - Click on the icon to go to the following pages!