Home Page

Blwyddyn 1/Year 1 - Mrs C Jones

Croeso i ddosbarth

 Blwyddyn 1 Mrs Jones!

Welcome to Mrs Jones's

 Year 1 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

Helo wrth Mrs Jones!

Still image for this video

VID-20210105-WA0027.mp4

Still image for this video

Cysylltwch os oes angen

Get in touch if you need anything

jonesc2490@hwbcymru.net

Dysgu adref Ionawr 2021

Learning at home January 2021

Cerdyn Bingo /Bingo Card

Beth am wneud gerdyn Nadolig? / How about making a Christmas card?

Still image for this video

Dewch ar Helfa Nadolig / Come on a Christams Hunt

Still image for this video

Mae yna daflen i’r helfa wedi’i rannu yn eich ffeil HWB

There is a sheet for the hunt in your shared file on HWB

Sut i greu bwyd ceirw / How to make reindeer food

Arlunio gyda Mr Jones / Drawing with Mr Jones

Still image for this video

Coginio Cacenau Carw! Let’s Cook Reindeer Cakes

Still image for this video

Amser Stori (3) Story Time (3)

Still image for this video

Sut i greu llusern / How to make a lantern

Still image for this video

Bisgedi sinsir/ Ginger biscuits

Still image for this video

Amser Stori 1 / Story Time 1

Still image for this video

Beth am greu dyn eira? / How about making a snowman?

Amser Stori / Story Time 2

Still image for this video

Caru Canu | Pwy sy'n dwad dros y bryn? (Welsh Children's Song)

Cân Nadoligaidd draddodiadol am ymweliad Siôn Corn.A traditional Welsh song about Father Christmas' visit.

Caru Canu | Dymunwn Nadolig Llawen (Welsh Children's Christmas Song)

Cân Nadoligaidd draddodiadol am ddymuno Nadolig Llawen. A traditional Welsh song about wishing you a Merry Christmas.

Caru Canu | Ting A Ling (Welsh Children's Christmas Song)

Cân Nadoligaidd am glychau'n canu. A Welsh adaptation of Jingle Bells

Thema’r Tymor:

Ydy Pob Arwr yn Gwisgo Clogyn?

This Term’s Theme:

Do All Heroes Wear Capes?

Gwnaethon ni rhaglen deledu ‘amser maith yn ôl..’ am y nyrs enwog, Betsi Cadwaldr

We made a television program ‘a long time ago..’ about the famous nurse, Betsi Cadwaladr

Still image for this video

Ein Cardiau Nadolig!

Our Christmas Cards!

Ein diwrnod cyntaf yn ysgol! Our first day in school!

Hwyl ein diwrnodau cyntaf! All the fun of our first few days!

Cliciwch ar y ddolen i fynd i'r tudalennau canlynol - Click on the icon to go to the following pages!