Home Page

Blwyddyn 1/Year 1 - Mrs C Jones

Croeso i ddosbarth

 Blwyddyn 1 Mrs Jones a Miss Davies

Welcome to Year 1 

 Mrs Jones a Miss Davies

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

Cysylltwch os oes angen

Get in touch if you need anything

jonesc2490@hwbcymru.net

Hyfryd i fod nol! Great to be back!

Dysgu adref Ionawr 2021

Learning at home January 2021

Thema’r Tymor:

Ydy Pob Arwr yn Gwisgo Clogyn?

This Term’s Theme:

Do All Heroes Wear Capes?

Gwnaethon ni rhaglen deledu ‘amser maith yn ôl..’ am y nyrs enwog, Betsi Cadwaldr

We made a television program ‘a long time ago..’ about the famous nurse, Betsi Cadwaladr

Still image for this video

Ein Cardiau Nadolig!

Our Christmas Cards!

Ein diwrnod cyntaf yn ysgol! Our first day in school!

Hwyl ein diwrnodau cyntaf! All the fun of our first few days!

Cliciwch ar y ddolen i fynd i'r tudalennau canlynol - Click on the icon to go to the following pages!