Home Page

Blwyddyn / Year 2018-2019

Sut iddefnyddiio ap clips

Still image for this video
Croeso i’n tudalen sgiliau digidol newydd. Yma rydym ni wedi creu cyfres o fidios a fydd yn gymorth i chi ddatblygu eich sgiliau wrth ddefnyddio rhaglenni neu apiau gwahanol.

Sut i greu pwerbwynt ar Hwb trwy ddefnyddio chromebooks

Sut i newid maint, lliw a steil yr ysgrifen.

Still image for this video

Sut i greu hyper ddolen

Still image for this video

Sut i ychwanegu animeiddiad

Still image for this video

Sut i ychwanegu symbolau neu to ar lythrennau

Still image for this video

Sut i dynnu llun o’r sgrin (screen shot) neu rhan o’r sgrin

Still image for this video

Sut i ychwanegu llun o’r we at bwerbwynt. Cofiwch roi ‘safe search’ arno cyn ymchwilio

Still image for this video