Home Page

Blwyddyn 6 / Year 6 – Miss R Jones

Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3

4/7/14- - Diwrnod bythgofiadwy yn Oakwood yn dysgu am fudiant a grym.

4/7/14- - Diwrnod bythgofiadwy yn Oakwood yn dysgu am fudiant a grym. 1
4/7/14- - Diwrnod bythgofiadwy yn Oakwood yn dysgu am fudiant a grym. 2
4/7/14- - Diwrnod bythgofiadwy yn Oakwood yn dysgu am fudiant a grym. 3
4/7/14- - Diwrnod bythgofiadwy yn Oakwood yn dysgu am fudiant a grym. 4
4/7/14- - Diwrnod bythgofiadwy yn Oakwood yn dysgu am fudiant a grym. 5
4/7/14- - Diwrnod bythgofiadwy yn Oakwood yn dysgu am fudiant a grym. 6
4/7/14- - Diwrnod bythgofiadwy yn Oakwood yn dysgu am fudiant a grym. 7

trim.3F585894-0C3D-4819-B22A-B4A964C3A2EC.MOV

Still image for this video

1/7/14- Hwyl a sbri yn dysgu hwylio!

1/7/14- Hwyl a sbri yn dysgu hwylio! 1
1/7/14- Hwyl a sbri yn dysgu hwylio! 2
1/7/14- Hwyl a sbri yn dysgu hwylio! 3
1/7/14- Hwyl a sbri yn dysgu hwylio! 4
1/7/14- Hwyl a sbri yn dysgu hwylio! 5
1/7/14- Hwyl a sbri yn dysgu hwylio! 6
1/7/14- Hwyl a sbri yn dysgu hwylio! 7

Cafodd fl.6 amser bendigedig a blinedig yn Llangrannog. Dyma flas o'r gweithgareddau. Yn anffodus, roedd yn amhosib tynnu lluniau o bawb - mae'r rhan fwyaf yn luniau o'r plant a oedd yn fy ngrŵp i gan mai dyna'r unig blant a oedd gyda fi dros yr wythnos.

Yr. 6 had a fantastic but tiring week in Llangrannog. These photos should give you a taste of the activities they enjoyed. Unfortunately, it was impossible to take photos of everyone as only a few were in my group and with me!

Mwynhau yn Llangrannog / Enjoying in Llangrannog!

Mwynhau yn Llangrannog / Enjoying in Llangrannog! 1 Ar y trampolin. Mae hwn yn hwyl!
Mwynhau yn Llangrannog / Enjoying in Llangrannog! 2 Draw gyda'r ceffylau!

Y Rhaffau Uchel

Y Rhaffau Uchel 1

Amrywiol

Amrywiol 1
Picture 1

Ymlacio!

Ymlacio! 1

Saethyddiaeth

Saethyddiaeth  1
Picture 1

Eisteddfod amdani!

Eisteddfod amdani! 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1 Joio yn y disgo!
Picture 1
Picture 1

Llangrannog 2014 

Drafft

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24

Capteiniaid ac is- gapteiniaid gwych Lliw, Tawe a Llwchwr.

Capteiniaid ac is- gapteiniaid gwych Lliw, Tawe a Llwchwr.  1

Chwaraeon ar draeth y Mwmbwls

Chwaraeon ar draeth y Mwmbwls 1
Chwaraeon ar draeth y Mwmbwls 2
Picture 1 Gwaith maes yn Oxwich
Picture 2 Gwaith maes yn Oxwich
Picture 3 Gwaith maes yn Oxwich

21/5/14 -Rownd Genedlaethol Ysgolion Cynradd Cymru/ National Primary Schools Netball Finals

21/5/14 -Rownd Genedlaethol Ysgolion Cynradd Cymru/ National Primary Schools Netball Finals 1
21/5/14 -Rownd Genedlaethol Ysgolion Cynradd Cymru/ National Primary Schools Netball Finals 2
21/5/14 -Rownd Genedlaethol Ysgolion Cynradd Cymru/ National Primary Schools Netball Finals 3
21/5/14 -Rownd Genedlaethol Ysgolion Cynradd Cymru/ National Primary Schools Netball Finals 4

Llythrennedd

Idiom yr wythnos 28/4/14:

Picture 1

Ffeithiau rhifedd  28/4/14

PWYSIG

Adolygwch - edrychwch yn eich llyfrau cyswllt am y ffeithiau rhifedd yr ydych wedi eu dysgu eleni.        

 

Edrychwch ar y 4 llun isod.

1) Pa un yw'r un od (sydd yn wahanol i'r tri arall)?

Pam?

2) Beth sydd yn debyg am y 4 llun?

Gorymdaith Boned Pasg / Easter Bonnet Parade

Gorymdaith Boned Pasg / Easter Bonnet Parade 1
Gorymdaith Boned Pasg / Easter Bonnet Parade 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau.

Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 1
Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 2
Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 3
Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 4
Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 5
Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 6
Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 7
Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 8
Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 9
Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 10
Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau. 11

Merch o dan Ddaear

Still image for this video

Bws y nos

Still image for this video

Y Dolffin Gwyn

Still image for this video

Ser y Nos

Still image for this video

Y Brawd Mawr

Still image for this video

Rhan o gyflwyniad yr Aifft

Still image for this video

Rhan o gyflwyniad Ffrainc

Still image for this video

Rhan o gyflwyniad Mexico

Still image for this video

Rhan o gyflwyniad yr Eidal

Still image for this video

Rhan o gyflwyniad Brasil

Still image for this video
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72

Paratoi ein cyflwyniadau

Paratoi ein cyflwyniadau 1
Paratoi ein cyflwyniadau 2
Paratoi ein cyflwyniadau 3
Paratoi ein cyflwyniadau 4
Paratoi ein cyflwyniadau 5
Paratoi ein cyflwyniadau 6
Paratoi ein cyflwyniadau 7
Paratoi ein cyflwyniadau 8
Paratoi ein cyflwyniadau 9
Paratoi ein cyflwyniadau 10
Paratoi ein cyflwyniadau 11
Paratoi ein cyflwyniadau 12
Paratoi ein cyflwyniadau 13
Paratoi ein cyflwyniadau 14
Paratoi ein cyflwyniadau 15
Paratoi ein cyflwyniadau 16
Paratoi ein cyflwyniadau 17
Paratoi ein cyflwyniadau 18
Paratoi ein cyflwyniadau 19
Paratoi ein cyflwyniadau 20
Paratoi ein cyflwyniadau 21
Paratoi ein cyflwyniadau 22
Paratoi ein cyflwyniadau 23
Paratoi ein cyflwyniadau 24
Paratoi ein cyflwyniadau 25
Paratoi ein cyflwyniadau 26

 

Ein thema yr hanner tymor yma ydy 'O am Fyd Rhyfeddol'. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth ac y mae'n dysgu'r plant am arwyddocad daearyddol a hanesyddol y 'Rhyfeddodau Byd' cydnabyddedig. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn ysgrifennu storiau naratif wedi'u lleoli mewn amryw o leoliadau ac yn datblygu sgiliau ychwanegol mewn ysgrifennu disgrifiadol ar gyfer taflenni, llyfrynnau teithio a chyflwyniadau aml-gyfrwng. Yn y rhan Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a'u dealltwriaeth trwy ddatblygu pecyn twristiaid ar gyfer Awdurdod Twristiaeth Prydain gan gyflwyno eu 7 Rhyfeddod Cymru' eu hunain.

23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair.

23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 1
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 2
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 3
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 4
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 5
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 6
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 7
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 8
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 9
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 10
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 11
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 12
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 13
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 14
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 15
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 16
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 17
23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair. 18

Tasg dosbarth - ysgrifennu sgwrs rhwng dau gymeriad o stori Barti Ddu -Abram Tomos a Barti Ddu.

Beth sy'n gwneud gwaith da?

-iaith anffurfiol a thafodiaeth y cymeriadau

-gwybodaeth o'r stori

-cynnwys geirfa newydd

-mynegiant da yn y llais

 

Dewch i wrando.

VOICE002.MP3

VOICE004.MP3

Picture 1 Dyma ni yn creu arddangosfa i waith Barti Ddu.
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5 Roedd Barti Ddu yn dod o Gasnewy Bach.
Picture 6 Dyma ni yn dyfrliwio tirluniau o Sir Benfro.
Picture 7
Picture 8
Picture 9 Ein gwaith.
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21 Pleidleisio am gyngor ysgol.Y trio sydd yn bwysig!
Picture 22 Pawb yn cael hwyl ar y daith noddedig.
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27

Ein thema yr hanner tymor yma ydy 'Y Peiriant Sgrech'. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac fe fyddwn yn dysgu am ystod o rymoedd gan gynnwys disgyrchiant. Gobeithiwn ymweld a pharc thema i gael hwyl yn archwilio a thynnu lluniau mecanweithiau y gellir eu gweld. Fe fyddwn yn trafod sut mae gwahanol reidiau'n gweithio a pha fath o fecanweithiau a ddefnyddir. Wrth wraidd y prosiect hwn byddwn yn ysgrifennu barddoniaeth ar y thema o geir sglefrio ac yn datblygu sgiliau ychwanegol wrth ysgrifennu esboniadau a recordio archwiliadau gwyddonol. Fe fyddwn yn darllen y nofel 'Barti Ddu' gan T. Llew Jones fel sbardun ychwanegol i dasgiau iaith.

 

Our theme this half term is 'The Scream Machine'. This project has a science focus and teaches about a range of forces including gravity. We will be visiting a theme park and the local park for fun and to investigate and photograph mechanisms that can be seen. We will discuss how different rides work and what mechanisms are used. At the heart of the project we will be writing shape poems on the theme roller coasters and develop additional skills in writing explanations and recording scientific investigations.We will also be reading the novel 'Barti Ddu' by T. Llew Jones.

Picture 1
Picture 2