Home Page

Blwyddyn 6 / Year 6 – Miss R Jones

4/7/14- - Diwrnod bythgofiadwy yn Oakwood yn dysgu am fudiant a grym.

trim.3F585894-0C3D-4819-B22A-B4A964C3A2EC.MOV

Still image for this video

1/7/14- Hwyl a sbri yn dysgu hwylio!

Cafodd fl.6 amser bendigedig a blinedig yn Llangrannog. Dyma flas o'r gweithgareddau. Yn anffodus, roedd yn amhosib tynnu lluniau o bawb - mae'r rhan fwyaf yn luniau o'r plant a oedd yn fy ngrŵp i gan mai dyna'r unig blant a oedd gyda fi dros yr wythnos.

Yr. 6 had a fantastic but tiring week in Llangrannog. These photos should give you a taste of the activities they enjoyed. Unfortunately, it was impossible to take photos of everyone as only a few were in my group and with me!

Mwynhau yn Llangrannog / Enjoying in Llangrannog!

Y Rhaffau Uchel

Amrywiol

Ymlacio!

Saethyddiaeth

Eisteddfod amdani!

Llangrannog 2014 

Drafft

 

Capteiniaid ac is- gapteiniaid gwych Lliw, Tawe a Llwchwr.

Chwaraeon ar draeth y Mwmbwls

21/5/14 -Rownd Genedlaethol Ysgolion Cynradd Cymru/ National Primary Schools Netball Finals

Llythrennedd

Idiom yr wythnos 28/4/14:

Ffeithiau rhifedd  28/4/14

PWYSIG

Adolygwch - edrychwch yn eich llyfrau cyswllt am y ffeithiau rhifedd yr ydych wedi eu dysgu eleni.        

 

Edrychwch ar y 4 llun isod.

1) Pa un yw'r un od (sydd yn wahanol i'r tri arall)?

Pam?

2) Beth sydd yn debyg am y 4 llun?

Gorymdaith Boned Pasg / Easter Bonnet Parade

Dewch i ddarllen. Gwrandewch ar yr adolygiadau.

Merch o dan Ddaear

Still image for this video

Bws y nos

Still image for this video

Y Dolffin Gwyn

Still image for this video

Ser y Nos

Still image for this video

Y Brawd Mawr

Still image for this video

Rhan o gyflwyniad yr Aifft

Still image for this video

Rhan o gyflwyniad Ffrainc

Still image for this video

Rhan o gyflwyniad Mexico

Still image for this video

Rhan o gyflwyniad yr Eidal

Still image for this video

Rhan o gyflwyniad Brasil

Still image for this video

Paratoi ein cyflwyniadau

 

Ein thema yr hanner tymor yma ydy 'O am Fyd Rhyfeddol'. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth ac y mae'n dysgu'r plant am arwyddocad daearyddol a hanesyddol y 'Rhyfeddodau Byd' cydnabyddedig. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn ysgrifennu storiau naratif wedi'u lleoli mewn amryw o leoliadau ac yn datblygu sgiliau ychwanegol mewn ysgrifennu disgrifiadol ar gyfer taflenni, llyfrynnau teithio a chyflwyniadau aml-gyfrwng. Yn y rhan Arloesi mae plant yn cymhwyso eu sgiliau a'u dealltwriaeth trwy ddatblygu pecyn twristiaid ar gyfer Awdurdod Twristiaeth Prydain gan gyflwyno eu 7 Rhyfeddod Cymru' eu hunain.

23/10/13- Gweithdy XL Wales i greu reid ar gyfer ffair.

Tasg dosbarth - ysgrifennu sgwrs rhwng dau gymeriad o stori Barti Ddu -Abram Tomos a Barti Ddu.

Beth sy'n gwneud gwaith da?

-iaith anffurfiol a thafodiaeth y cymeriadau

-gwybodaeth o'r stori

-cynnwys geirfa newydd

-mynegiant da yn y llais

 

Dewch i wrando.

VOICE002.MP3

VOICE004.MP3

Ein thema yr hanner tymor yma ydy 'Y Peiriant Sgrech'. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac fe fyddwn yn dysgu am ystod o rymoedd gan gynnwys disgyrchiant. Gobeithiwn ymweld a pharc thema i gael hwyl yn archwilio a thynnu lluniau mecanweithiau y gellir eu gweld. Fe fyddwn yn trafod sut mae gwahanol reidiau'n gweithio a pha fath o fecanweithiau a ddefnyddir. Wrth wraidd y prosiect hwn byddwn yn ysgrifennu barddoniaeth ar y thema o geir sglefrio ac yn datblygu sgiliau ychwanegol wrth ysgrifennu esboniadau a recordio archwiliadau gwyddonol. Fe fyddwn yn darllen y nofel 'Barti Ddu' gan T. Llew Jones fel sbardun ychwanegol i dasgiau iaith.

 

Our theme this half term is 'The Scream Machine'. This project has a science focus and teaches about a range of forces including gravity. We will be visiting a theme park and the local park for fun and to investigate and photograph mechanisms that can be seen. We will discuss how different rides work and what mechanisms are used. At the heart of the project we will be writing shape poems on the theme roller coasters and develop additional skills in writing explanations and recording scientific investigations.We will also be reading the novel 'Barti Ddu' by T. Llew Jones.