Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

Dyma Aelodau'r cyngor ysgol am eleni!

Here are this year's school council representatives!

Plant mewn angen 2019

Children in need 2019

 

Diolch ENFAWR am eich cefnogaeth ar gyfer Diwrnod Plant Mewn Angen ar Ddydd Gwener. Cawsom yr ymateb gorau erioed i’ r ‘Bake Off’ gyda 27 ymgeiswyr! Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr! Trwy bawb yn gwisgo pyjamas neu smotiau a’r stondin cacennau codon ni £380 fel ysgol! Anhygoel!

 

A massive thank you for all your support on Friday for Children in need. We had the best response we have ever had with 27 entries for the “Bake off”! Congratulations to our winners! Through everyone wearing pyjamas or spots  and the cake stall we raised £380! Amazing!