Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

 Cyngor Ysgol 2020/21

 

Erbyn hyn rydym wedi ethol aelodau newydd i'r cyngor a  wedi cynnal ein cyfarfod cyntaf. Mae'r cyngor yn llawn syniadau brwdfrydig ar gyfer y flwyddyn newydd. 

 

Gweledigaeth

Ein nod yw i sicrhau bod pob disgybl yn hapus ac yn ddiogel yn yr ysgol. Mae hyn yn digwydd wrth i ni wrando ar syniadau a barn pawb! Mae'r cyngor ysgol yn cydweithio fel tim i wella'r ysgol ac i greu y lle gorau posib. Byddwn yn cwrdd pob pythefnos i drafod ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.  

 

 School Council 2020/21

 

By now we have held a vote to see who will be on the school council, and have held our first  meeting. The council members are very enthusiastic and have lots of ideas for the upcoming year.  

 

Visions

Our aim is to ensure that all pupils are happy and safe in our school.

The school council helps to do this by listening to everyone’s opinions and ideas. We work together as a team to help our school to be a better place. We discuss many ideas and see what’s best for the school.We will meet fortnightly to discuss our targets for the year. 

Aelodau / Members