Home Page

Derbyn & Bl1 /Reception & Yr1 - Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i'n Dosbarth

Derbyn/Blwyddyn 1!

 

 

Mrs Jenkins               Mrs Morris

Welcome to our Reception/Year 1 Class!

 

Dilynwch ni ar Trydar!

Follow us on Twitter!

@ YGGBrynymor1

-o0o-

Tymor yr Hydref 2020

Autumn Term 2020

 

Syniad mawr y tymor hwn/ This term's big idea:

 Dyma fi!

This is Me!

 

Ein wythnos gyntaf/ Our first week