Home Page

Dewch i ffau'r archarwyr! Come to the superheroes hideout!

 Croeso  Ffau'r Archarwyr!

Welcome to the Superhero hideout!

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am bili bwlch bys wythnos yma! Mae hyd yn oed rap ar y ffordd! We've been learning about bili bwlch bys this week! There's even a rap on the way!

Dewch i weld pwy yw ein hoff archarwr! Come and see who our favourite superheroes are!

Still image for this video

Rydyn ni wedi bod yn meddwl am eiriau i ddisgrifio ein hoff archarwyr! We have been thinking about words to describe our favourite superheroes!