Home Page

Ffrindiau Bryn y Mor / Friends of Bryn y Mor

Mae 'Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bryn y Môr' yn griw gweithgar o bobl sydd yn angerddol am addysg eu plant ac am sicrhau eu bod nhw'n derbyn y cyfleoedd gorau posib yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Er mwyn cynorthwyo'r ysgol yn y nod hwnnw, mae'r 'Ffrindiau' yn trefnu gweithgareddau amrywiol  er mwyn codi arian i fuddsoddi mewn adnoddau ac amgylchedd yr ysgol sydd yn cael effaith uniongyrchol ar addysg y plant. Mae'r arian a godwyd yn ddiweddar gan y 'Ffrindiau' wedi cael ei ddefnyddio i dalu am adnewyddiad toiledau'r bechgyn a'r merched, (lluniau isod). 

Byddwch siwr o gefnogi eu gwaith nhw os gwelch yn dda!

 

 

The 'Friends of Ysgol Gymraeg Bryn y Môr' are an energetic and hard working group of people who are passionate about their children's education and in giving them the best possible opportunities during their time at the school. In order to support the school in this aim, the 'Friends' organise activities to raise much needed funds to purchase resources that have a direct impact on pupils' learning. The money raised by the 'Friends' so far has been used to fund the refurbishment of both the boys and girls toilets (photos below).

Please be sure to support them in their valued work!

Toiledau newydd y bechgyn - diolch i'r Ffrindiau! / The new boys toilets - thanks to the Friends!

Toiledau newydd y bechgyn - diolch i'r Ffrindiau! / The new boys toilets - thanks to the Friends! 1
Toiledau newydd y bechgyn - diolch i'r Ffrindiau! / The new boys toilets - thanks to the Friends! 2
Toiledau newydd y bechgyn - diolch i'r Ffrindiau! / The new boys toilets - thanks to the Friends! 3

Toiledau newydd y merched - diolch i'r Ffrindiau! / The new girls toilets - thanks to the Friends!

Toiledau newydd y merched - diolch i'r Ffrindiau! / The new girls toilets - thanks to the Friends! 1
Toiledau newydd y merched - diolch i'r Ffrindiau! / The new girls toilets - thanks to the Friends! 2