Home Page

Tafod Tawe

Trac yr Wythnos / Track of the week

Poster Cymraeg Cywir yr Wythnos / This week's 'Cymraeg Cywir Poster'

Testun Trafod yr Wythnos / This Week's Talk Topic

Dydd Miwsig Cymru 2020

Still image for this video

Beth yw Tafod Tawe? What is Tafod Tawe?  

 

Ar Fedi 16eg 2016, lansiwyd Siarter Iaith ysgolion Cymraeg Mamiaith Abertawe, sef Tafod Tawe.

Pwrpas a nod Tafod Tawe yw ysbrydoli plant a phobl ifanc Abertawe i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau a gwneud iddynt sylweddoli bod manteision addysgol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol wrth siarad Cymraeg a bod yn ddwyieithog.

Cofiwch ymweld â’r dudalen hon yn gyson er mwyn gweld rhai o’r gweithgareddau sy’n digwydd yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr.

 

On 16 September 2016, the Welsh charter for first language Welsh schools in Swansea, Tafod Tawe, was launched.

The purpose and aim of Tafod Tawe is to inspire children and young people in Swansea to use Welsh in every aspect of their lives and make them realise that there are benefits educationally, socially, economically and culturally, to speaking Welsh and being bilingual.

Visit this page regularly to see some of the activities that take place at Ysgol Bryn y Môr!

 

Diwrnod ‘Shwmae Su’mae’ 2019

Still image for this video

Diwrnod 'Shwmae! Su'mae' 2019 Day

Adnoddau i helpu rhieni i ddysgu Cymraeg / Resources to help parents learn to speak Welsh

O.M.EDWARDS A,I FAB SYR IFAN Rhan 1

Still image for this video

Rhan 2

Still image for this video

Cwis Llyfrau 2019: Cyfle gwych i gystadlu a chymdeithasu

Gweithdy a disgo Ynni Da 26/3/19

Still image for this video
Gwaith Eisteddfod 2019

Jocs Cymraeg

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru 2019

Still image for this video

Newyddion gwych! Mae YGG Bryn-y-Môr wedi ennill gwobr efydd Tafod Tawe. Fantastic news. We have won the Bronze Tafod Tawe award. Arbennig!

6/12/17 Panto Culhwch ac Olwen

Still image for this video

Y lle gorau i mi fod erioed yw..... The best place I've ever been is.....

Still image for this video

Trafod ein Testun Trafod! Discussing our Talk Topic!

Still image for this video

Dyma ni'n trafod! Discussing our Talk Topic!

Still image for this video

Wythnos gyda Dewi'r Ddraig / A week with Dewi the Dragon

Still image for this video

Pwll Mawr/ Big Pit

Still image for this video

Llanfair Pwllgwyngyll-dewch i ddysgu sut i ddweud enw y pentref hiraf ym Mhrydain

Still image for this video

Hei Mr Urdd!!

Still image for this video
DIwrnod coch, gwyn, a gwyrdd.

Hei Mr Urdd!

Still image for this video

SuperAb

Still image for this video
Adolygiad o lyfr gan y Clwb Stori! A book review by the Story Club!

Diwrnod Cofio'r Holocost

Still image for this video

Sut i chwarae'r piano?

Still image for this video

Tynnu lluniau

Still image for this video

Neidio'r clwydi

Still image for this video

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus.

Still image for this video

Dewch i ddysgu sut i blethu gwallt🤗

Still image for this video

Pacio perffaith

Still image for this video