Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i Ddosbarth Bl. 2
Mrs C. Williams
a Mrs Bevan

 Dilynwch ni ar Trydar
Follow us on Twitter
@YGGBYMCWilliams

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Llun a Dydd Mercher

Physical Development Lessons: Monday and Wednesday

Tymor yr Hydref (ii)

Autumn Term (ii)

Thema'r hanner tymor: Tân!

This term's theme: Fire!

 

Braslun o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

Hwyl yr Ŵyl! Festive Fun! 🎄

Adolygiad o sioe theatr Yr Hugan Fach Goch / Review of Yr Hugan Fach Goch theatre production

Still image for this video
Dewch i wrando ar ein straeon antur! Listen to our adventure stories!

Norman Preis a’r barcud!

Still image for this video

Norman gwyllt!

Still image for this video

Antur y selsig!

Still image for this video

Norman ar y to!

Still image for this video

Norman Preis a’r matsys!

Still image for this video

Gorsaf Dân Sgeti / Sketty Fire Station

Ymweliad ag Orsaf Dân Sgeti 23/11/18 1:30 y.p.

Visit to Sketty Fire Station  23/11/18 1:30 p.m

Mwynhau datblygu ein sgiliau gwnïo a pharatoi ar gyfer y Ffair Nadolig! Developing our sewing skills and preparing towards the Christmas Fair! 🎄

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need Day

Mwynhau dysgu am ŵyl Diwali / Enjoying learning about Diwali, the Hindu festival of lights.

Cyngor defnyddiol ar noson tân gwyllt! Useful advice for fireworks night!

Still image for this video

Cyngor defnyddiol / Useful advice

Still image for this video

Cadwch yn ddiogel! Be safe!

Still image for this video

Mwy o gyngor! More advice!

Still image for this video

Sut i gadw’n ddiogel / Safety advice

Still image for this video

 Gwaith Cartref Sillafu  

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 30/11/18 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 23/11/18 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 16/11/18 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 9/11/18 Spelling Homework

 Her Dewch i Feddwl! 

Let's Think Challenge!

Her Dewch i Feddwl 29/11/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 15/11/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 8/11/18 Let's Think Challenge

_______________________________________________________________

Tymor yr Hydref (i) 2018

Autumn Term (i) 2018

 

Thema'r tymor: Archfarchnad!

This term's theme: Supermarket!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

Taith i Sain Ffagan! Our visit to St Fagans!

Still image for this video

Dyma’r nwyddau yn barod i fynd i’r archfarchnad! Here are the finished products ready for the supermarket!

Argyfwng yn yr archfarchnad! Blwyddyn 2 i’r adwy! Trouble at the supermarket! Year 2 to the rescue!

Dewch i goginio! Ready, Steady, Cook!

Still image for this video
Beth am goginio salad iachus? What about preparing a healthy salad? 🥗

Rhoi cyfarwyddiadau i goginio brechdan! How to make a healthy sandwich!

Still image for this video

Dewch i goginio salad ffrwythau ffres! Let’s make a fresh fruit salad!

Still image for this video

Cawl llysiau! Vegetable soup!

Still image for this video

Ffa pob ar dost i de? Beans on tost for tea?

Still image for this video

Diwrnod T. Llew Jones Day 2018

Ein cyfraniad tuag at y gerdd fawr ‘Lliwiau’ / Our contribution to the school poem

Still image for this video

Heriau a mwy o heriau! Challenges and more challenges!

Heriau a mwy o heriau! Challenges and more challenges! 1
Heriau a mwy o heriau! Challenges and more challenges! 2

Dysgu am newid deunyddiau

Learning about changing materials

Daeth parsel arall i’r dosbarth! Aethom ni ati i ddilyn y cyfarwyddiadau i greu siapau iâ! Another parcel arrived in our class! We followed the instructions carefully to make ice shapes!

Ymddangosodd parsel yn y dosbarth! Jeli o bob math! Dyma ni’n mynd ati i ddilyn y cyfarwyddiadau! A parcel appeared in our class full of jelly! Here we are following the instructions!

Ymddangosodd parsel yn y dosbarth! Jeli o bob math! Dyma ni’n mynd ati i ddilyn y cyfarwyddiadau! A parcel appeared in our class full of jelly! Here we are following the instructions! 1

Mathemateg gan ddefnyddio’r bwrdd rhyngweithiol newydd! Maths lessons using our new interactive board!

Mathemateg gan ddefnyddio’r bwrdd rhyngweithiol newydd! Maths lessons using  our new interactive board! 1

Mae 'Siop y Gornel' ar agor! Our corner shop is now open!

Still image for this video
Rydyn ni wrthi'n brysur yn creu hysbysebion. Dewch i wylio!
We've been busy creating advertisements for our shop!

Dewch i Siop y Gornel!

Still image for this video

Visit our shop!

Still image for this video

Dewch i brynu...

Still image for this video

Visit our shop!

Still image for this video

Dewch i ymchwilio yn yr archfarchnad! Let’s investigate at the supermarket!

Ein sesiwn Geirio Gwych 1af! Our 1st 'Geirio Gwych' session!

Siopa Gyda Dad! gan Ceri Wyn Jones

Still image for this video
Dechreuad arbennig i'r thema gyda dysgu'r gerdd 'Siopa Gyda Dad!'
A lovely start to our theme! We've learnt to recite a poem called 'Siopa Gyda Dad!'

Ymweliad ag Archfarchnad Co-op Brynmelin 17/9/18

Visit to Brynmill Co-op 17/9/18

Croeso i flwyddyn 2! Welcome to year 2!

 Her Dewch i Feddwl 

Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 18/10/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 4/10/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 27/9/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 20/9/18 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 13/9/18 Let's Think Challenge

  Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 19/10/18 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 12/10/18 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 5/10/18 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 28/9/18 Spelling Homework

Gwaith Cartef Sillafu 21/9/18 Spelling Homework

Gwaith cartref sillafu 14/9/18 Spelling homework