Home Page

Blwyddyn 5/Year 5 - Miss S John

Croeso i dudalen Blwyddyn 5 

Dilynwch ni ar Drydar / Follow us on Twitter 

@YGGBYMSJohn

 

Dathlu diwrnod Owain Glyndŵr - trafod a threfnu rhesymau o blaid siarad Cymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

              YR AIL RYFEL BYD (1939-1945)

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn eich dysgu am yr Ail Ryfel Byd gan gynnwys dealltwriaeth am y rhesymau dros ryfel, yr effaith ar fywyd bob dydd pobl gan gynnwys plant ac am unigolion pwysig y cyfnod. Byddwch hefyd yn dysgu am arwyddocad Blitz Abertawe a'i effaith cymdeithasol a dynol. 

 

This project has a history focus and will teach you about the Second World War including an understanding of the reasons for war, the impact on the everyday lives of people including children and about significant individuals in the period. You will also learn about the significance of the Swansea Blitz and the social and human impact of it. 

Cynllunio’r thema ac arsylwi arteffactau / planning topic questions and studying artefacts

Rhai o’r heriau ifaciwîs a dogni / some of the evacuee and rationing challenges 👍🏼🍪🥕🕵️‍♀️🕵️‍♂️🎖📝

Gwaith trafod a grwpio posteri propaganda

Gwaith trafod, casglu ansoddeiriau a chymariaethau / discussion work collecting adjectives and similes to describe William Beech

Gwaith trafod, casglu ansoddeiriau a chymariaethau / discussion work collecting adjectives and similes to describe William Beech  1
Gwaith trafod, casglu ansoddeiriau a chymariaethau / discussion work collecting adjectives and similes to describe William Beech  2
Gwaith trafod, casglu ansoddeiriau a chymariaethau / discussion work collecting adjectives and similes to describe William Beech  3