Home Page

Derbyn/Reception - Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i ddosbarth Derbyn

Mrs Jenkins a Mrs Morris!

 

frown

Welcome to Mrs Jenkins and

Mrs Morris' Reception Class!

 

 

 

Dilynwch ein dosbarth ar Trydar!

Follow our class on Twitter!

@ YGGBYMRJenkins

-o0o-

 

 

Helfa Drychfilod Sbwt

Sbwt's Bug Hunt

 

Cyrhaeddodd wahoddiad heddiw! Roedd pawb yn ysu am fynd ar yr helfa. Cawson ni ein rhyfeddu gyda'r nifer o greaduriaid bychain pitw sydd o'n cwmpas.

 

 

An invitation arrived today! Everyone was eager to go on the bug hunt.  We were amazed at the number of teeny tiny creatures that are all around us!

 

Pobl sy'n ein helpu ni

People who help us

 

Diolch i PC Hughes am ddod i'r ysgol i siarad am sut mae'r heddlu yn ein helpu.  "Naw, naw, naw dewch draw, dewch draw..." 

 

Thank you to PC Hughes for coming to school to talk about how the police help us.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Plantasia yn Ymweld â’n Dosbarth! / Plantasia Visits our Class!