Home Page

Derbyn/Reception - Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i ddosbarth Derbyn

Mrs Jenkins a Mrs Morris!

 

frown

Welcome to Mrs Jenkins and

Mrs Morris' Reception Class!

 

 

 

Dilynwch ein dosbarth ar Trydar!

Follow our class on Twitter!

@ YGGBYMRJenkins

-o0o-

 

Thema'r Hanner Tymor:

 

Tywynnu a Phelydru

 

 

This Half Term's Theme:

Glow and Glitter

Archwilio Goleuni a Thywyllwch / Exploring Light and Dark

Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt

Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt 1
Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt 2
Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt 3
Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt 4
Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt 5
Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt 6
Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt 7
Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt 8
Helfa Ddisglair / A Shiny Hunt 9

-o0o-

 

Tymor yr Hydref (i)

Autunm Term (i)

 

 

Thema'r Hanner Tymor:

Pethau Bychain Pitw

 

 

This Half Term's Theme:

Teeny Tiny Things

Rhagflas yr Hanner Tymor / The Half Term's Overview

Ein Hymweliad Cyntaf i’r Parc/ Our First Visit to the Park

Pori Drwy Stori

Da iawn, blant am gyflawni’r Sialens Rhigwm! 👏🏼👏🏼👏🏼

Well done children for completing the Rhyme Challenge! 

 

 

Helfa Drychfilod Sbwt

Sbwt's Bug Hunt

 

Cyrhaeddodd wahoddiad heddiw! Roedd pawb yn ysu am fynd ar yr helfa. Cawson ni ein rhyfeddu gyda'r nifer o greaduriaid bychain pitw sydd o'n cwmpas.

 

 

An invitation arrived today! Everyone was eager to go on the bug hunt.  We were amazed at the number of teeny tiny creatures that are all around us!

 

Pobl sy'n ein helpu ni

People who help us

 

Diolch i PC Hughes am ddod i'r ysgol i siarad am sut mae'r heddlu yn ein helpu.  "Naw, naw, naw dewch draw, dewch draw..." 

 

Thank you to PC Hughes for coming to school to talk about how the police help us.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Plantasia yn Ymweld â’n Dosbarth! / Plantasia Visits our Class!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adnoddau Defnyddiol

Useful Resources

 

 

 

 

Ap Amser Stori Cyw / Cyw's Storytime App

 

 

 no  no  no

 

Cewch lawer o hwyl gydag ap Tric a Chlic!

The Tric a Chlic app is lots of fun!

 

 

 

Neu ewch i'r dudalen Llythrennedd i weld y plant yn perfformio llythrennau Tric a Chlic. 

Or go to the Literacy page to see the children perform the 'Tric a Chlic' letters. 

 

 

Taflenni Ymarfer Llawysgrifen/ Handwriting Practice Sheets

 

Mwy o apiau defnyddiol/ More useful apps