Home Page

Llythyron / Letters 2017-2018

16/11/17 Llau pen/ Head lice

Wythnos iach / Healthy week 20-24/11/17

Meithrin, Derbyn a dosbarth Miss Griffiths / Nursery, Reception and Miss Griffiths class 17/11/17

Plant mewn angen/ Children in need 17/11/17

18/10/17

Banc Bwyd / Food Bank

Mae'r cyngor ysgol wedi penderfynu casglu bwyd i'r Bancbwyd yn Abertawe.  Dewch ar bwydydd i'r ysgol erbyn Dydd Llun 23.10.17

The school council have decided to collect food for the Foodbank in Swansea.  Please bring food to the school by Monday 23.10.17

Gweler yr atodiad  / Please see the flyer attached

Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion / School Nursing Service

Croeso nôl/Welcome back. Medi 2017/ September 2017

Clybiau Medi / September clubs

Llau pen / Head lice 08/09/17