Home Page

Oriel / Gallery 2018-2019

13/12/18

Doedd dim llety ac roedd y stabl ym Methlehem yn gorlifo y bore ‘ma. 🎶😀
Perfformiad  arbennig gan y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn.
Da iawn, blant a diolch i’r rhieni am eu holl gefnogaeth
👏👏👏 

Picture 1

11/12/18

Sioe “Dyma’r Baban!” gan fl 1 a 2. Perfformiad gwych! Da iawn bawb! 👏🏻Well done years 1 & 2! A fantastic performance!  Diolch i’r rhieni hefyd am eich cymorth. Thank you to the parents for providing the costumes and helping us walk to the chapel. Nadolig Llawen! 🎄 

7/12/18

Yn falch iawn o Gôr Bryn-y-Môr heno eto ym Mantygwydr. Well done, Bryn-y-Môr choir. A great ‘Carol Aid’ again this year. Diolch Pantygwydr 

Picture 1

Ffair Nadolig / Christmas fair 29/11/18

 

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein Ffair Nadolig heno. Codwyd £2341.19, anhygoel! Diolch yn arbennig i Cathy Davies ac i aelodau ‘CRA’ am eu gwaith yn trefnu a chynnal y noson. Diolch hefyd i Lee Trundle a Leon Britton o'r Elyrch am agor y ffair.


Thank you to everyone who supported our Christmas Fair tonight. We raised an amazing £2341.19! A big thank you in particular to Cathy Davies and members of the 'PTA’ for all their work in organising the event and for their work during the evening. Thank you too to Lee Trundle and Leon Britton from the Swans for opening the Christmas fair.

28/11/18

Pawb wedi mwynhau Yr Hugan Fach Goch gan @ShermanTheatre y prynhawn ‘ma! Diolch yn fawr i’r CRA!

We all enjoyed this afternoon’s performance @TheWelfare1A big thank you to the PTA

26/12/18

Prynhawn o hwyl a bwrlwm yn gweithio gyda Casia Wiliam yn creu ein cerdd ysgol newydd. Diolch yn fawr iawn. BarddPlant. / A fun but productive afternoon, working with Casia Wiliam on our new school poem. Thank you so much, Bardd Plant.

 

Plant Mewn Angen 2018 Children In Need

Still image for this video

16/11/18

16/11/18 1

Llongyfarchiadau i'r holl blant a wnaeth cymryd rhan yn y 'Cystadleuaeth Cacennau Campus'. Pawb wedi ymdrechu’n galed. Dyma’r canlyniadau:- / Congratulations to all the children who took part in the 'Spotty bake off'. Everyone made a fantastic effort! Here are the results:-

Cyflwyniad/Presentation                   Ymdrech caled/Great effort

1af- Bella Jelf Jones.                         1af-Betsan Tagg

2ail- Harvey Sullivan.                         2ail-Thom Wilson

3ydd-Abbigail Jones.                          3ydd-Otto

 

12/11/18

Still image for this video

Diwrnod T Llew Jones 2018 / T Llew Jones Day 2018

Still image for this video
Her y Gerdd Fawr- Lliwiau