Home Page

Blwyddyn 3&4/Year 3&4 - Mr Aled Morgan

Croeso i Dudalen Dosbarth Mr Morgan

Welcome to Mr Morgan's Class Page

 

 

Y nod yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym yn gwneud yn y dosbarth.  

The aim is to share information and offer an opportunity for you to have a flavour of what we do in class.  

Mwynhewch!/ Enjoy!

Oriel yr Hydref/ Autumn Gallery