Home Page

Ymunwch yma!/Sign up here!

Amser Stori gyda Capten H-arrr-ding ac Eira’r Ci Môr! 📖🏝🏴‍☠️ Story Time with Captain H-arrr-ding and Eira the Sea dog! 📖🏝🏴‍☠️

Still image for this video

Dewch i chwarae gêm gofio gyda ni! Come and play a memory game with us!

Still image for this video

Cerdyn Bingo Môr-ladron 2 / Pirates Bingo Card 2

Poster i'w drafod/ Talk about Poster

Cwestiynau posib i fynd gyda'r poster/ Possible questions to ask about the poster

Dewch i gwrdd â'r criw! Meet the crew!

Cerdyn Bingo Môr-ladron/Pirates Bingo Card

Yr Helfa Drysor/ The Treasure Hunt

Still image for this video
Mae'n bwysig bod pob môr-leidr yn gallu cyfrif ei drysor yn gywir. Dewch i helpu Pip y Pelican i ddysgu sut i gyfrif! / All pirates need to be able to count their treasure correctly. Can you help Pip the Pelican to learn to count?

Dewch i ganu gyda Mrs Jones!/Let's sing with Mrs Jones!

Still image for this video

Dewch i greu het fôr-leidr gyda Mrs Jenkins!/Make a pirate hat with Mrs Jenkins

Still image for this video