Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 - Miss K Griffiths

Croeso i Flwyddyn 3 smiley

Dosbarth Miss Griffiths

Dyma ni! ๐Ÿค—

Dilynwch y dosbarth ar Trydar

Follow the class on Twitter 

@YGGBYMKGriffith ๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ“ฑ๐Ÿ’ป๐Ÿ–ฅ

Ymarfer corff

Cofiwch ddod â'ch cit:

 

Dydd Iau ar gyfer chwaraeon ๐Ÿƒ๐Ÿป‍โ™€๏ธ๐Ÿƒ๐Ÿพ‍โ™‚๏ธ

 

Physical Education

Please remember your kit every:

 

Thursday for our Games session 

Tymor yr Haf/ Summer term 2019 

Ein thema yw Oes Fictoria.

Our new theme is The Victorians.

Diwrnod olaf ym Mlwyddyn 3 / Last day in Year 3

Diolch i Mam Tobias am ddod i wneud gweithdy Celf gyda’r plant. Joio mas draw!

A big thank you to Tobias’ Mum for coming to do an art workshop with the children. Great fun!

Beth oedd swyddi plant adeg Oes Fictoria? What jobs did children do during Victorian times?

Grwp y Lambogini

Still image for this video

Grwp y sgwter

Still image for this video

Grwp y beic cwod

Still image for this video
Gweithio yn y pyllau glo

Grwp y trรชn

Still image for this video
Gweithio yn y pwll glo

Grwp y jet

Still image for this video
Gweithio mewn pwll glo/ glanhau simniai/ ar y fferm

Grwp y balwn poeth

Still image for this video
Gweithio yn y pyllau glo

Diwrnod Rhifedd / Numeracy day 2019

Ysgol adeg Oes Fictoria / A day in the life of a Victorian pupil at school

Sain Ffagan / St Fagans

Diwrnod ffilmio rhaglen Ahoi / Filming for S4C Programme Ahoi ๐ŸŽฌ๐Ÿ“น

 

Diwrnod ffilmio Ahoi, Caerdydd 14/5/19

 

Os yw eich plentyn am fod yn rhan o gynulleidfa rhaglen S4C Ahoi cofiwch ddychwelyd y ddau ffurflen caniatâd i'r ysgol cyn gynted a phosib.Bydd angen brechdanau hefyd.Byddwn yn cychwyn o'r stiwdio yng Nghaerdydd am 4.30yp, felly bydd angen casglu'r plant o'r ysgol am tua 6.00yn.

 

If your child would like to be a member of the audience during the filming of the S4C programme Ahoi please return the two permission forms asap. A packed lunch is required. We will be leaving the studios in Cardiff at 4.30pm so the children will need to be collected from school at approximately 6.00pm. 

 

Diolch!

Tymor y Gwanwyn 2019 Spring Term

Ein thema newydd yw Y Corff Dynol.

Os oes gennych unrhyw adnoddau a fydd o gymorth mae pob croeso i chi ddod a hwy i'r dosbarth.

 

Our new theme is The Human Body.

If you have any suitable resources which may be useful please bring them to school. Diolch.

 

 

Pasg hapus / Happy Easter ๐Ÿฃ๐Ÿฅ๐Ÿ‡๐ŸŒธ๐Ÿฅš

Cynllun Clonc gan Tobias

Edrychwch ar ein cyflwyniadau digidol am waith y thema.

Here are some of our digital presentations showing what we have learnt during the theme.

Cyflwyniad Tobias, Gwion, Phoebe a Seren

Still image for this video

Y corff gan Zosia a Carys

Still image for this video

Cyflwyniad Elliw, Seren, Shae a Mia

Still image for this video

Y Corff gan Millie, Felix, Abigail a Harry

Still image for this video

Cyflwyniad Oliver, Lolli, Nancy a Emily ar Book Creator

Cyflwyniad Coco; Harrison a Ffion ar Book Creator

Ein gwaith Celf yn seiliedig ar gyd-destun y llygaid ๐Ÿ‘€

Our art work, based on our “eyes” topic.

Diolch i Mr Jones am ein hysbrydoli! A big thank you to Mr Jones for inspiring us ๐Ÿ‘Œ๐Ÿป

Gweithgareddau diweddar/ Recent activities

๐Ÿšด๐Ÿผโ€โ™€๏ธ๐Ÿšด๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ๐Ÿšด๐Ÿผโ€โ™€๏ธ๐Ÿšด๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ

Still image for this video

9580857D-472A-413F-8D5A-52E6281E61FC.MOV

Still image for this video

Joio yn y Jambori ๐ŸŽ‰๐ŸŽŠ๐ŸŽค๐ŸŽผ

Jamboriโ€™r Urdd 2019

Still image for this video

BF9D11DD-5A9D-45F3-A3DE-83FBC7861875.MOV

Still image for this video

Pawb wedi joio mas draw heddiw a phawb ar eu hymddygiad gorau ๐Ÿ’‍โ™€๏ธ

Lots of fun was had at Techniquest today & everyone behaved impeccably ๐Ÿ˜€

Cadw’n ddiogel ar lein / Keeping safe whilst online ๐Ÿ“ฑ๐Ÿ’ปโŒจ๏ธ๐Ÿ–ฅ

AB071052-C173-4EC3-B8D7-FF53C6F348C6.MOV

Still image for this video

946AB79E-6A5A-4548-9BCA-1F4624093BD7.MOV

Still image for this video

D024F23D-D71C-4D28-8B80-8B6A4BEF1E8D.MOV

Still image for this video

97FAAF4C-B5D4-4D83-8D46-09630D5AC628.MOV

Still image for this video

39D92664-4256-4D61-9B35-98BA273A1C94.MOV

Still image for this video

C692F73A-4EC1-411D-8A41-7EBEEA5B756D.MOV

Still image for this video

Gweithgareddau am y corff / Recent activities

Yr wythnos hon rydym wedi bod yn cynllunio ac yn yn creu cerbydau yn ein grwpiau ๐Ÿš—๐Ÿš™๐Ÿš˜โš’

This week we planned and created our own cars! ๐Ÿš˜๐Ÿš™๐Ÿš—

Profi cyflymder a phellter / Measuring speed and distance 

Ein parti Nadolig / Paaaarty time! ๐ŸŽˆ๐ŸŽŠ๐ŸŽ‰

Amser cariรดci/ Karaoke time ๐ŸŽต๐ŸŽค๐ŸŽผ

Still image for this video

805AF71D-885E-4E85-B5AA-6C65DA534722.MOV

Still image for this video

Maโ€™ bywyd yn galed ym Mlwyddyn 3 / Itโ€™s a hard life in Year 3

Gwaith Rhifau Rhagorol / Big Maths work

Plant mewn angen / Children in need 2018

Byddwn yn cychwyn ein sesiwn rhedeg “ milltir y dydd” ar ôl hanner tymor felly dewch a’ch esgidiau ymarfer yn ddyddiol plîs.

 

We will be aiming to do our “ mile a day” running sessions after half term so don’t forget to bring your trainers every day.๐Ÿƒ๐Ÿป‍โ™€๏ธ๐Ÿƒ๐Ÿพ‍โ™‚๏ธ๐Ÿ‘Ÿ๐Ÿ‘Ÿ

 

Sesiwn Geirio Gwych - ysgrifennu perswรขd / Big Write session - persuasive writing

Still image for this video

Diolch i mam Shantia am ddod i drafod ei siwrnai anhygoel o gwmpas y byd. Dysgom nifer o ffeithiau diddorol! 

A big thank you to Shantia’s Mum who visited our class today to talk about her amazing journeys around the world. We learnt many interesting facts. ๐Ÿž๐ŸŒ„๐Ÿ—พ

Setlo mewn i Flwyddyn 3 / Settling in to Year 3 life

Creu cyfres o symudiadau yn ein gwersi Gymnasteg / Creating a sequence of movements in our Gymnastics session