Home Page

Blwyddyn 6 / Year 6 - Miss R Jones

Cyfweliad S4C

Still image for this video

Ffeithiau ddiddorol.

Still image for this video

Gwybodaeth hanesyddol.

Still image for this video

Cyflwyniad creadigol

Still image for this video

Cydweithio a rhannu syniadau

Still image for this video

Gwlad hudol, cyfareddol a syfrdanol.

Still image for this video

Animated and engaging

Still image for this video

Mr Scourfield

Still image for this video

trim.980B85E4-4EF3-4DB5-BFDB-544DC6B8E8E0.MOV

Still image for this video

trim.4B982B76-506B-4236-8317-685CD9E080D8.MOV

Still image for this video

RHIFEDD A LLYTHRENNEDD YR WYTHNOS

x 20 = x 10 x 2

rhannu 20 = rhannu 10 rhannu 2

Diwrnod y llyfr

Rhyfeddodau'r Byd

Dewch i Gymru

Still image for this video

Golygfeydd godidog

Still image for this video

Gweithgareddau cyffrous

Still image for this video

Nodweddion dynol a ffisegol

Still image for this video

Traethau syfrdanol

Still image for this video

Rhyfeddodau Cymru

Still image for this video

Heb amheuaeth, mae digonedd o bethau i wneud.

Still image for this video

Sut i gyrraedd?

Still image for this video

Gwlad hanesyddol

Still image for this video
Y Tuduriaid

Ffilm y flwyddyn.

Still image for this video

Araith Barti

Still image for this video

Cyflwyniad hyderus

Still image for this video

mynegi barn

Still image for this video

Llais clir

Still image for this video

Meddwl fel y cymeriad

Still image for this video

Tystiolaeth i fy nghefnogi

Still image for this video

Siarad gyda'r gynulleidfa

Still image for this video

Ymwybodol o'r gynulleidfa

Still image for this video

Siarad yn bwyllog

Still image for this video

CWESTIYNAU RHETHREGOL

Still image for this video

Iaith gyfoethog

Still image for this video

Edrych ar y gynulleidfa

Still image for this video

cyflwyniad hyderus

Still image for this video

Enillwyr Heriau Rhifedd Santa

Pêl rwyd yr Urdd Tachwedd 2015

Dyma ni yn cael hwyl yn ymarfer ac yn datblygu ein sgiliau yn ein gwersi gymnasteg.

Still image for this video

Ymarfer

Still image for this video

Rolio

Still image for this video

Ymestyn

Still image for this video

Cyflymder

Still image for this video

Cydbwyso

Still image for this video

Sefyll ar ein dwylo

Still image for this video

Rheolaeth

Still image for this video

Cryfder

Still image for this video

Daeth XL Wales i'r ysgol i'n helpu i adeiladu reidiau ar gyfer ffair.

Waw maen nhw'n symud!

Still image for this video

Elin a Sian

Still image for this video

Aderyn, Tegan a Corrina.

Still image for this video

Laura a Joseff

Still image for this video

Rhys a Jac

Still image for this video

Ffion ac Ana.

Still image for this video

Mackenzie ac Aedan.

Still image for this video

Morgan a William

Still image for this video

Jesse ac Anna

Still image for this video

Rhidian ac Evan.

Still image for this video

Cydweithio a thrafod.

Still image for this video

Arbrofi a datblygu.

Still image for this video

Dysgu am yr Ail Ryfel Byd yn Amgueddfa Abertawe

Pinc

Still image for this video

Writing and performing an advert to persuade visitors to visit a theme park.

Still image for this video

Persuasive language.

Still image for this video

Rhetorical questions

Still image for this video

Exciting vocabulary

Still image for this video

Alliteration

Still image for this video

An animated presentation

Still image for this video

Team work

Still image for this video

Clear and confident

Still image for this video

Informative

Still image for this video

Sgwrs Barti ac Abram

Still image for this video

Can you see examples of alliteration, personification, similes or rhyme?

Gwaith ysgrifennu sgript

Still image for this video
Dyma sgwrs rhwng dau o gymeriadau'r nofel yn y gali amser brecwast.

Sir Benfro

Nofel am ddyn o Sir Benfro ydy Barti ddu. Dyma ni'n peintio golygfeydd o'r ardal.

Ein nofel y tymor yma ydy:

Dyma ni ar ein taith noddedig o amgylch Parc Singleton.

Ein thema yr hanner tymor yma ydy 'Y Peiriant Sgrech'. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac fe fyddwn yn dysgu am ystod o rymoedd gan gynnwys disgyrchiant. Gobeithiwn ymweld a pharc thema i gael hwyl yn archwilio a thynnu lluniau mecanweithiau y gellir eu gweld. Fe fyddwn yn trafod sut mae gwahanol reidiau'n gweithio a pha fath o fecanweithiau a ddefnyddir. Wrth wraidd y prosiect hwn byddwn yn ysgrifennu barddoniaeth ar y thema o geir sglefrio ac yn datblygu sgiliau ychwanegol wrth ysgrifennu esboniadau a recordio archwiliadau gwyddonol. Fe fyddwn yn darllen y nofel 'Barti Ddu' gan T. Llew Jones fel sbardun ychwanegol i dasgiau iaith.

 

Our theme this half term is 'The Scream Machine'. This project has a science focus and teaches about a range of forces including gravity. We will be visiting a theme park and the local park for fun and to investigate and photograph mechanisms that can be seen. We will discuss how different rides work and what mechanisms are used. At the heart of the project we will be writing shape poems on the theme roller coasters and develop additional skills in writing explanations and recording scientific investigations.We will also be reading the novel 'Barti Ddu' by T. Llew Jones.