Home Page

Oriel/Gallery 2019-2020

15/11/19

Diolch ENFAWR am eich cefnogaeth ar gyfer Diwrnod Plant Mewn Angen ar Ddydd Gwener. Cawsom yr ymateb gorau erioed i’ r ‘Bake Off’ gyda 27 ymgeiswyr! Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr! Trwy bawb yn gwisgo pyjamas neu smotiau a’r stondin cacennau codon ni £380 fel ysgol! Anhygoel! 

A massive thank you for all your support on Friday for Children in need. We had the best response we have ever had with 27 entries for the “Bake off”! Congratulations to our winners! Through everyone wearing pyjamas or spots and the cake stall we raised £380! Amazing! 

Picture 1

Diwrnod ‘Shwmae Su’mae’ 2019 Day

Still image for this video