Home Page

Oriel / Gallery 2019-2020

Côr Tawe

Still image for this video

Côr Llwchwr

Still image for this video

Côr Lliw

Still image for this video

A oes Heddwch?

Still image for this video

"Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad"

Still image for this video

Ymweliad gan y Band ‘Calan’/ Visit from the Band ‘Calan’. 7/2/2020

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

14/1/2020

Still image for this video
Balch iawn o Rosie a phlant dosbarth Blwyddyn 2 ar raglen Heno S4C 🎬⭐️

Very proud of Rosie and Year 2 pupils on Heno S4C tonight! Da iawn chi! 👏🏻

Pob lwc Mrs James / Good luck Mrs James

Hoffwn ddiolch i Mrs Rhian James-Collins am ei gwaith caled a’i harweiniad cadarn a phroffesiynol dros y tair blynedd diwethaf.  Hoffwn ddymuno pob dymuniad da iddi yn ei hymddeoliad. / We would like to take this opportunity to thank Mrs Rhian James-Collins for all her hard work and her strong, professional leadership over the past three years. We would like to wish her all the best during her retirement.

Pantolig yr adran Iau 2019🎄

CDC355E9-3B2D-4F98-A2C4-EC27DCB85E36.MOV

Still image for this video

7D4579E8-274B-4F54-9354-0D6C0F54353E.MOV

Still image for this video

C377F7AF-E6AB-45C0-8743-8CA6DE991C2C.MOV

Still image for this video

F74C95E3-E79F-493C-9692-294BD4FECAF2.MOV

Still image for this video

94331E04-7D5F-491D-BCD3-C906CD235809.MOV

Still image for this video

ECE575C2-B1B4-4D35-9973-70FD31A1B13E.MOV

Still image for this video

DA0DA134-8A70-44FA-9266-9FC78CC00388.MOV

Still image for this video

634D7545-4225-4F2F-9878-6DBB6C1F1E3F.MOV

Still image for this video

8FE603FB-B5A1-46E3-8AD0-ED232CFA8452.MOV

Still image for this video

3DA70C8E-DBD5-423D-B6B2-3437A086BE50.MOV

Still image for this video

10/12/19

Perfformiad arbennig gan blant blynyddoedd 1 a 2 y bore ‘ma! Llongyfarchiadau i chi gyd! ⭐️🎄
An excellent performance by year 1 and 2 pupils this morning! Congratulations to you all! ⭐️🎄 

5/12/19

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein Ffair Nadolig heno. Codwyd £2008.63, anhygoel! Diolch yn arbennig i Louise Davies ac i aelodau ‘CRA’ am eu gwaith yn trefnu a chynnal y noson.


Thank you to everyone who supported our Christmas Fair tonight. We raised an amazing £2008.63! A big thank you in particular to Louise Davies and members of the 'PTA’ for all their work in organising the event and for their work during the evening.

4/12/19

Diolch yn fawr i hoff staff y gegin am ginio nadolig blasus eleni eto. Pawb wedi mwynhau. 👍🏻🎄

A big thank you to all the kitchen staff for a delicious christmas dinner yet again this year. Everyone enjoyed. 👍🏻 🎄

3/12/19

Bore bendigedig yn gwylio Panto ‘Arwyr’ @CwmniM @TheatrauSirGar. Diolch yn fawr i’r CRA! 😀
We all thoroughly enjoyed this morning’s panto at Theatr y Ffwrnes. A big thank you to the PTA! 😀 

22/11/19

Llongyfarchiadau i dîm pêl droed yr ysgol heddiw-ymlaen i’r rownd nesaf. Da iawn chi⚽️👏 

Congratulations to the football team today-on to the next round. ⚽️👏🏻

15/11/19

Diolch ENFAWR am eich cefnogaeth ar gyfer Diwrnod Plant Mewn Angen ar Ddydd Gwener. Cawsom yr ymateb gorau erioed i’ r ‘Bake Off’ gyda 27 ymgeiswyr! Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr! Trwy bawb yn gwisgo pyjamas neu smotiau a’r stondin cacennau codon ni £380 fel ysgol! Anhygoel! 

A massive thank you for all your support on Friday for Children in need. We had the best response we have ever had with 27 entries for the “Bake off”! Congratulations to our winners! Through everyone wearing pyjamas or spots and the cake stall we raised £380! Amazing! 

Diwrnod ‘Shwmae Su’mae’ 2019 Day

Still image for this video