Home Page

Oriel / Gallery 2022-2023

21/7/23

Dymunwn yn dda i Mr Leyshon a phob lwc yn ei ysgol newydd a diolch yn fawr am bopeth y mae wedi ei wneud ers ymuno â ni 2 flynedd yn ôl, bydd staff a disgyblion yn gweld dy eisiau. /
We wish Mr Leyshon a fond farewell and the best of luck in his new school and a big thank you for all that he has done since joining us 2 years ago, he will be greatly missed by staff and pupils.

20/7/23

Still image for this video
Dosbarthiadau Y Morlo, Yr Wylan, Bilidowcar a Brithyll yn mwynhau Jambori

.

Still image for this video

19/7/23

Still image for this video
Diwrnod 'Dydd Mercher Miwsig' olaf y flwyddyn ysgol! / Last 'Music Wednesday' of the school year!

Ychydig o luniau o gystadleuaeth athletau Ysgolion Gymraeg - pawb wedi gwneud yn rhagorol! 🏅

05/06/2023 Cystadleuaeth criced merched blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 girls cricket competition 🏏

Mae Bl2 wedi bod yn datblygu eu sgiliau creadigol yn ddiweddar gyda chymorth yr artist Marian Haf! Rydyn ni’n falch iawn o’r gwaith gorffenedig sy’n dathlu Cymreictod a diwylliant Cymru! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Year 2 have been busy recently developing their creative skills with the support of artist Marian Haf. Well done!

Prosiect Creadigol Blwyddyn 2 / Year 2’s Creative Project

Still image for this video

21/04/23 Twrnamaint pel droed merched blwyddyn 3 a 4. Chwaraewr y Dydd yw Amélie 👏🏼 / Girls year 3 and 4 football tournament. Player of the Day is Amélie 👏🏼

20/04/23 Bechgyn blwyddyn 3/4 yn chwarae yn dwrnamaint pel-droed. Chwaraewr y Dydd yw Floyd 👏🏼 / Boys year 3 and 4 football tournament. Player of the Day is Floyd 👏🏼

25/3/23

Still image for this video
Diwrnod llwyddiannus yn yr Eisteddfod heddiw. Arbennig, bawb. Ymlaen i’r Genedlaethol i’r ddeuawd, y côr cerdd dant, ensemble a pharti deulais.

25/3/23

Still image for this video

17/03/23 Twrnamaint pêl droed bechgyn 5 a 6! Da iawn! Boys Years 5 and 6 football tournament! Well done! 👏🏼💪 Chwaraewyr y Dydd yw Milo ac Aled

10/03/23 Twrnamaint pêl-droed Ysgolion Abertawe merched blwyddyn 5 a 6! Enillon ni bob gem! 💪 Chwaraewr y Ddydd yw Darcy Rees 👏🏼

3/3/23

Cafodd Adran y Bae ac Adran y Môr fore bendigedig o berfformio a chystadlu! Eisteddfod ysgol hynod o lwyddianus! Llongyfarchiadau mawr i bawb! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Adran y Bae and Adran y Môr enjoyed a wonderful morning of performing and competing! Well done to you all!

Dosbarth Y Tonnau

Still image for this video

Dosbarth Y Gragen

Still image for this video

Dosbarth Y Morlo

Still image for this video

Dosbarth Yr Wylan

Still image for this video

Dosbarth Bilidowcar

Still image for this video

1af / 1st Côr Llwchwr

Still image for this video

2il / 2nd Côr Tawe

Still image for this video

3ydd / 3rd Côr Lliw

Still image for this video

Cystadleuaeth celf yr Eisteddfod/ Eisteddfod Art competition

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

🎶Dathlu Dydd Miwsig Cymru fel ysgol 🎶

Still image for this video

Jambori gyda Siani Sionc

Still image for this video

20.01.23 Bechgyn Bl5/6 yn chwarae yn dwrnament pêl-droed SSFA heddiw. Ymdrech arbennig wrth bawb. Chwaraewyr y Dydd Miss Davies: Zak a Hedd 👏🏼 Year 5/6 boys playing in SSFA football tournament, brilliant effort from everyone! Miss Davies’ Players of the Day: Zak and Hedd👏🏼

19.01.23 Merched Bl 5/6 yn chwarae yn dwrnament SSFA - ymdrech arbenning wrth bawb! Chwaraewr y Dydd Miss Davies yw Honey Bridgens. Da iawn merched💪 / Year 5/6 girls playing in the SSFA football festival - amazing effort from everyone! Miss Davies’ Player of the Day is Honey Bridgens. Well done girls 💪

Siôn Corn a disco Nadolig Adran y Bae & Adran y Môr

Nadolig Llawen! 🎄

Still image for this video

.

Still image for this video

20221221_134938.mp4

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Grwp Pres yn Chwarae "Little Donkey" / Brass group playing 'Little donkey'

Still image for this video

Balch iawn o holl ddisgyblion Adran y Môr am berfformio’n arbennig yn ein gwasanaethau Nadolig yr wythnos hon! Da iawn blant! 🎄🌟Very proud of all Adran y Môr pupils for their excellent performance this week at Pantygwydr Church. Well done to you all! 🎄🌟

Rhan 1/Part 1

Still image for this video

Rhan 2 / Part 2

Still image for this video

🎶 Fi oedd yn cario Mair! 🎵

Still image for this video

🎵 Penblwydd hapus i'r baban Iesu 🎶

Still image for this video