Home Page

Tymor y Gwanwyn/ Spring Term 2024

Uned ddysgu'r tymor yw Mŵ mŵ, mê mê, cwac cwac 

 

Our learning unit this term is Moo moo, mee mee, quack quack 

Cân y Fferm | Welsh Farm Children's Kids Song Nursery Rhymes S4C

Beth am wrando ar un o ganeuon Cyw am y fferm!? What about listening to one of Cyw's songs about the farm?!

Ewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - https://s4c.cymru/cyw Visit the Cyw website for more games, activities and programmes - https:/cyw.cymru/en

Bwrdd BANG! Here are our ideas 💡 💥...

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Still image for this video

Cafodd pawb hwyl ar ein hynweliad i’r fferm / Everyone had fun on our visit to the farm 🐷🐐🐔🐈🫏

Buom ni yn plannu a tyfu berwr i helpu Ffred y ci a Ffermwr Bob 🧑‍🌾 🐶 We planted and grew cress to help Ffred and Farmer Bob 🧑‍🌾🐶

Am gyffrous, mae ein wyau wedi dechrau deor! 🐣 🐥 How exciting, our eggs have started hatching 🐣🐥