Home Page

Tymor yr hydref / Autumn term

Bywyd Braf Yw Bywyd Plentyn

 

A Child's Life Is A Happy Life

 

 

💥Bwrdd Bang💥

🎄Dathlu yn y parti Nadolig / Celebrating in the Christmas party🎅

🎨Dyma ein doli peg rydym ni wedi creu / Here are the peg dolls we made🎨

🕯🧸 🧮 Diwrnod Oes Fictoria / Victorian Day👒📜🖋

Still image for this video

🕯Amgueddfa Genedlaethol y Glannau / National Waterfront Museum 📜

Still image for this video

Heriau Ysgol Oes Fictoria / Victorian School Challanges

Hwyl gyda theganau hen! / Fun with old toys!🧸🪆🥁

Hwyl gyda theganau hen! / Fun with old toys!

Still image for this video

Hwyl gyda theganau hen! / Fun with old toys!

Still image for this video

Hwyl gyda theganau hen! / Fun with old toys!

Still image for this video

Hwyl gyda theganau hen! / Fun with old toys!

Still image for this video

Hawliau plant / Children's rights

🧒🏼Ein hawliau 👧🏽

Still image for this video

Angen ac eisiau / Want and need ⚖️

Cân 'mae gennym hawliau'🎶

Still image for this video

🎶🎶🎶🎶