Home Page

Blwyddyn 1&2/Year 1&2 - Mr R Jones & Mrs D Evans

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mercher a Gwener
Physical Development Lessons: Wednesday and Friday

Tymor y Gwanwyn (i) 2020

Spring Term (i) 2020

Thema’r tymor: Y Byd Mawr Crwn

This term’s theme: The Big Wide World

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Heddiw daeth y grŵp  ‘Calan’ i ganu a chlocsio gyda ni.

Today a group ‘Calan’ came to sing and clog dance with us. 

Still image for this video


Dathlu wythnos Cymreictod a Dydd Miwsig Cymru gyda Chantores Bronwen Lewis.

 

Celebrating Welsh Week and Welsh Music Day with the singer Bronwen Lewis.

Still image for this video

Gwisgoedd Tsieiniaidd

Gwisgoedd Tsieiniaidd 1
Gwisgoedd Tsieiniaidd 2

Cyfri 1 i 10 (Tsieina)

Still image for this video

Cyflwyniad Tsieiniaidd

Still image for this video

Rydym yn mwynhau dysgu Dawnsiau Tsieineaidd.

We are enjoying learning Chinese dances.

Still image for this video

Dawns Blwyddyn Newydd Tsieineaidd / Chinese New Year Dance

Still image for this video

Ein dawnsio creadigol

Our creative dancing

Still image for this video

❤️❤️ Dydd Santes Dwynwen Hapus ❤️❤️

❤️❤️ Happy St Dwynwen”s Day ❤️❤️

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Fuon ni’n mwynhau dysgu cân cyfri yn yr iaith Mandarin. 

We enjoyed learning a counting song in the Mandarin Language.

Still image for this video

Rydyn ni wedi dysgu i gyfri ym Mandarin.

We have learnt to count in Mandarin. 

 

Still image for this video

Cyrhaeddodd llythyr a pharsel....

A letter and a parcel arrived....

Mae gennym garped hud!

We have a magic carpet!

Dewison ni wlad Tseina i astudio.

We chose to study China.

Picture 1

Thema’r hanner tymor: Goleuni a Thywyllwch

This term’s theme: Light and Darkness

Tymor yr Hydref (ii) 2019

Autumn Term (ii) 2019

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Nadolig Llawen!

Merry Christmas!

Roedd Blwyddyn 1 wedi mwynhau’r sioe ‘Y Llygoden yn yr eira’

Year 1 enjoyed ‘The mouse in the snow” show

Sut i Ddal Seren - Gwaith peintio

Still image for this video

Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur

Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 1
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 2
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 3
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 4
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 5
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 6
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 7
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 8
Her Knex - Creu Pili-Pala Cymesur 9

Her Knex - Creu Roced

Her Knex - Creu Roced 1
Her Knex - Creu Roced 2
Her Knex - Creu Roced 3
Her Knex - Creu Roced 4
Her Knex - Creu Roced 5
Her Knex - Creu Roced 6

Tymor yr Hydref (i) 2019

Autumn Term (i) 2019

Thema’r  hanner tymor: Dyma fi!

This half term’s theme: This is me!

Picture 1

       Dysgu sgiliau pêl rwyd gyda Owain a Catrin o’r Urdd!

 

Learning netball skills with Owain and Catrin from the Urdd!

 

Still image for this video

Parc Brynmill

Still image for this video

Ymweliad Betsi

Ymweliad Betsi 1

Dyma Fi - Ein Bocsys Personol

Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 1
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 2
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 3
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 4
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 5
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 6
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 7
Dyma Fi - Ein Bocsys Personol 8
Picture 1
Picture 2