Home Page

..

Gwnewch garden yn cynnwys neges ar y microbit. Mae Sul y Mamau cyn bo hir!

Still image for this video

Carden Santes Dwynwen.

Still image for this video

Mae'r dolenni cyswllt isod i gyd yn mynd a chi at wefan 'Code Club Projects'. Mae ganddyn nhw adnoddau arbennig yn barod i chi ddefnyddio. Beth am drio chwarae rhai o'r gemau ac yna ymunwch a'n club codio i ddysgu sut i'w creu - neu ceisiwch eu creu adref.

 

All these links take you to the 'Code Club Projects' website where they have fantastic resources for you to try out. Play some of the games and then join our coding club to learn how to make them - or try them at home.