Home Page

Oriel / Gallery 2023-2024

1/3/24

Cafodd Adran y Bae ac Adran y Môr fore bendigedig o berfformio a chystadlu! Eisteddfod ysgol hynod o lwyddianus! Llongyfarchiadau mawr i bawb! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Adran y Bae and Adran y Môr enjoyed a wonderful morning of performing and competing! Well done to you all!

Dosbarth Y Morlo 🦭

Still image for this video

Dosbarth Y Tonnau 🌊

Still image for this video

Dosbarth Y Gragen 🐚

Still image for this video

Dosbarth Yr Wylan

Still image for this video

Dosbarth Bilidowcar

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Côr Lliw

Still image for this video

Côr Tawe

Still image for this video

Côr Llwchwr

Still image for this video

Cystadleuaeth celf yr Eisteddfod / Eisteddfod Art competition 🎨🖌️

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Hen Wlad Fy Nhadau 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎶

Still image for this video

Eisteddfod Adran Yr Afon 
 

Mwy o ddathlu a pherfformio yn Adran yr Afon!

Cor Llys

Still image for this video

Dawnsio

Still image for this video

Grwp Pres

Still image for this video

Perfformio

Cystadleuaeth Ysgrifennu

Plant yn mwynhau 'Dydd Mercher Miwsig'! 🎶🎵 Pupils enjoying Music Wednesday. 🎶 🎵 Yma o hyd!

Still image for this video

Hei Mr Urdd

Still image for this video

Hei Mr Urdd

Still image for this video

Cinio Nadolig - Diolch i staff y gegin am baratoi cinio arbennig eleni. An excellent Christmas dinner again this year.

15/12/23 Diolch yn fawr iawn i Iestyn Gwyn Jones a’r band am fore bendigedig! Pawb wedi joio mas draw! Diolch i bawb hefyd am eu cyfraniadau tuag at @MindCharity 🎸🎶@menterabertawe @SiarterTawe

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Dyma ein cerdd fawr i ddathlu Diwrnod T Llew Jones 2023! Here is our school poem which we wrote to celebrate T Llew Jones Day!

Still image for this video

28/11/23 Twrnamaint Pêl-rwyd Cymysg Gorllewin Morgannwg. Llongyfarchiadau i OystermouthP a Bryn y Môr am gyrraedd y rownd derfynol. Oystermouth yn ennill mewn diweddglo agos 4-3! West Glamorgan Mixed Netball Tournament. Congratulations to OystermouthP and Bryn y Môr for reaching the final. Oystermouth winning in a close finale 4-3!

Tîm merched blwyddyn 5 a 6 yn gystadleuaeth pêl-droed yr Urdd - perfformiad gwych merched 👏 Yr 5 & 6 girls team. Urdd football competition

Tîm bechgyn blwyddyn 5 a 6 yn gystadleuaeth pêl-droed @Chwaraeon - diolch yn fawr am ddiwrnod wych. Rydym yn falch iawn o’n hunain am ennill ein grwp 👏 Year 5 and 6 boys team in football competition @Chwaraeon - thank you very much for a great day. We are very proud of ourselves for winning our group.

Plant Clwb Urdd ar ôl ysgol / Urdd after school club

Dathlu hanner tymor o glwb côr.

Still image for this video

IMG_4384.mov

Still image for this video

Taith Breswyl Bl 5 i Lan-Llyn.

Mae’r bwyd yn flasus.

Mwynhau cwrdd â’r adar ysglyfaethus!