Home Page

Amser / Time

Llythyr ac Amserlenni Wythnosol / Weekly Letter and Timetables

Tasg lafar 26/2/21 Oracy task Mynegi barn / Expressing opinions

Amser stori / Story time

Still image for this video
oa word activities 

Adolygiad Llyfr / Book Review

Still image for this video

Amser: Amserlen Diwrnod / Time: Daily Timetable

Still image for this video

Rapid Phonics - Set 1

Still image for this video

Rapid Phonics - Set 2

Still image for this video

Adnoddau i'ch helpu gydag 'Amser' / Resources to help you with 'Time'

Podlediadau Tric a Chlic CAM 3 Geiriau Amlsillafog

Rhowch gynnig ar ddilyn y fideo yma sy'n ymarfer torri geiriau hir i sillafau llai (geiriau amlsillafog).

Testun Trafod