Home Page

Blwyddyn 6 / Year 6 - Miss R Jones

Y Gylchred Ddŵr

Still image for this video

Lovely Bubbly

Still image for this video

Dewch i siop Ffiz Ffynclyd

Still image for this video

Cyfarwyddiadau ar sut i wneud bagiau

Still image for this video

Gwaith byrfyfyr

Still image for this video

Blwyddyn 6

Still image for this video

Sut hoffech chi gyflwyno eich gwaith?

Fel barddoniaeth?

Fel fidio?

Still image for this video

Stori Gelert

Still image for this video

Ein patrymau a chymesuredd cylchdro o 8.

Patrymau sy'n brithweithio.

Cymru wefreiddiol.

Still image for this video

Cymru cyfareddol

Still image for this video

Cymru chwedlonol

Still image for this video

Cymru chwedlonol

Still image for this video

Cymru odidog 1

Still image for this video

Cymru odidog 2

Still image for this video

Cymru odidog 3

Still image for this video

Dewch i Gymru.

Still image for this video

Geirfa cyfoethog, brwdfrydedd a chwestiynau rhethregol.

Still image for this video

Big Pit/ Pwll Mawr

Still image for this video

Cadw'n heini yn yr awyr agored😀

Still image for this video
Dafydd 1af. Daisy a Jake -3ydd. Perfformiad ffantastig gan bawb.

Ynni

Still image for this video

Y gylchred ddŵr -Steffan

Still image for this video

Y gylchred ddŵr gan Dafydd

Still image for this video

Cynllunio, arbrofi a myfyrio.

Diwrnod llwyddiannus o werthu. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

Still image for this video

Gwerthu ein nwyddau.

Paratoi ein stondinau.

Creu ein bomiau bath.

Hysbysebu ein stondinau.

Dewch i siopa yn 'Y Pedwar Ffantastig'

Still image for this video

Dewch i ymarfer y patrymau iaith yma

Still image for this video

Dyma ni'n mwynhau rhifedd a gwyddoniaeth wrth greu ein bomiau bath.

Dyma ni'n peintio ein sachau Nadolig.

Cydweithio a chyfathrebu

Still image for this video

Adrodd newyddion

Still image for this video

Perfformiad gwych arall gan Theatr NaNog-pawb wedi mwynhau.

Dyma ni yn ymweld ag Amgueddfa Abertawe i ddysgu am hanes y pyllau glo.

Erthygl Steffan

Mwy o luniau o ni'n mwynhau dysgu am gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Ysgrifennu barddoniaeth

Writing and performing a script

Still image for this video

Understanding character

Still image for this video

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn eich dysgu am yr Ail Ryfel Byd gan gynnwys dealltwriaeth am y rhesymau dros ryfel, yr effaith ar fywyd bob dydd pobl gan gynnwys plant ac am unigolion pwysig y cyfnod. Byddwch hefyd yn dysgu am arwyddocad Blitz Abertawe a'i effaith cymdeithasol a dynol. Wrth wraidd y prosiect hwn mae byddwch yn ysgrifennu storiau naratif yn seiliedig ar ffeithiau hanesyddol ac yn datblygu sgiliau ychwanegol yn defnyddio ôl-fflachiadau fel techneg ar gyfer adrodd storiau.

 

This project has a history focus and will teach you about the Second World War including an understanding of the reasons for war, the impact on everyday lives of people including children and about significant individuals in the period. You will also learn about the significance of the Swansea Blitz and the social and human impact of it. At the heart of the project you will write narrative stories based on historical facts and develop additional skills in using flashback as a technique for telling stories.

Taith gerdded 2016

Owain Glyndŵr gan Morgan a Thomas

Still image for this video

Glyndŵr -Arwr Annibyniaeth (Dafydd a David)

Still image for this video

Gelyn Glyndŵr - Rhys a Katie

Still image for this video

Brwydr Barbaraidd - Harry a Steffan

Still image for this video

Gweithgareddau Mad Science