Home Page

Pwyllgor Digidol / Digital Committee

Ein rôl fel Dewiniaid Digidol / Our role as Digital Wizards:

Croeso i dudalen y Dewiniaid Digidol! Ein rôl yn yr ysgol ydy hyrwyddo cadw'n ddiogel ar lein yn ogystal â rhannu ein dawn ddigidol â gweddill yr ysgol- disgyblion a staff. 

 

Welcome to the Digital Wizards page! Our role within the school is to promote online safety as well as sharing our digital expertise with the rest of the school - pupils and staff.

 

Hawliau plant ar lein / Children's rights online:

Fel ysgol sydd yn parchu hawliau plant mae'n bwysig bod ein hawliau yn cael eu parchu ar lein. Cliciwch ar y linc i ddysgu mwy am eich hawliau ar lein- Hawliau ar lein

 

As a school that respects children's rights it is important that children's rights are respected online. Click the link above to learn more about children's rights online. 

 

Diwrnod cadw'n ddiogel ar lein 2024 / Interner safety day:

02.02.24

 

App y mis / App of the month:

Cawsom syniad yn ystod tymor y Gwanwyn i gyflwyno app y mis. Mae hyn yn rhywbeth sydd ar waith ar hyn o bryd. Ein bwriad hir dymor yw cyflwyno app bob mis i'r ysgol gyfan gan gynnwys fideo defnyddiol yn cynnwys cyfarwyddiadau a tips defnyddiol. 

 

We had an idea during the spring term to introduce app of the month to the rest of the school. This is something that remains work in progress, and our goal is to introduce a different app every month including useful how to / tutorial videos and hints and tips for each app.

Ionawr / January- 'Green screen' 

Chwefror-