Home Page

Amser Stori / Story Time

Amser Stori / Story Time

Cliciwch ar y dolenni isod i glywed straeon y sachau stori.

Click on the links below to listen to the story sack stories.

 

Ji Ceffyl Bach a'r Ungorn

Megafoduron Jac - Y Roced Rasio.

Megafoduron Jac - Y Roced Rasio.

Plentyn y Gryffalo

Ond ble'n hollol ydyn ni?

Ond ble'n hollol ydyn ni?

Mili'r Mircat

Elen Benfelen

Mae Mam ar Goll

Mor Ladron y Pants

Tisian!

Trychineb i'r Deinosoriaid

Animeiddiad Stori’r Geni 2020

Still image for this video

Cynllun 'Pori Drwy Stori' Programme

Cliciwch ar y ddolen isod i ddysgu mwy am y cynllun. / Click on the link below to find out more about the programme

Pori Drwy Stori: Rhigwm a stori

Welsh language Pori Drwy Stori video about the importance of rhyme and story.

Pobl y Pants o'r Gofod

Still image for this video

Ffrindiau bach a mawr

Still image for this video

Heddwch o'r diwedd!

Still image for this video

Straeon pum munud - Trwsgwl y Dinosor

Still image for this video

Mabolgampau Plwmp

Still image for this video

Alun yr Arth a'r iâr fach yr haf

Still image for this video

Y Lindysyn llwglyd iawn

Still image for this video

Weithiau, dwi'n teimlo'n heulog

Still image for this video

Ifan cyw melyn

Still image for this video

Ffrindiau Elfed

Still image for this video

Alun yr Arth yn y Gofod

Still image for this video

Alun yr Arth ar y Fferm

Still image for this video

Alun yr Arth ar ddau geffyl bach

Still image for this video

Supertaten

Still image for this video

Priodas y Ddau Fwgan Brain

Still image for this video

Be Na Bw

Still image for this video

Anti Dilys

Still image for this video

Y Môr Leidr a fi

Still image for this video

Helfa fawr y deinosoriaid

Still image for this video

'Dyn ni yn mynd i hela Arth

Still image for this video

Supertaten Y bysen gas am byth!

Still image for this video

Amser Stori Atebol - Yr Eliffant Eithaf Digywilydd

a mwy o storiau / and more stories...

Deian a Loli a'r bai ar gam

Still image for this video

Alun yr Arth a'r wy pasg.

Still image for this video

Y llong ofod

Still image for this video

Y llong ofod

Still image for this video

Y llong ofod

Still image for this video

Llyfr Dosbarth Miss Prydderch

Still image for this video

Clwb Amser Stori Blwyddyn 2 / Year 2 Story Time Club

Still image for this video

Clwb darllen Rhagfyr

Still image for this video

CLWB DARLLEN MIS MEDI -PLUEN GAN MANON STEFFAN ROS

Still image for this video

Stori yr wythnos- Bechgyn Am Byth! Y Dyn Eira Drwg.

Dewch i ddarllen y gyfres yma. Mae'r storiau i gael yn llyfrgell yr ysgol.

Harry Potter

Still image for this video

Jigi ap Sgiw

Still image for this video

Harry Potter

Still image for this video

Barti Ddu

Still image for this video

Craig yr Wylan

Still image for this video

Twm Clwyd

Still image for this video

Pennod 1

Still image for this video

Pennod 2

Still image for this video

Pennod 3

Still image for this video

Pennod 4

Still image for this video

Pennod 5

Still image for this video

Pennod 6

Still image for this video

1

Still image for this video

2

Still image for this video

3

Still image for this video

4

Still image for this video

5

Still image for this video

6

Still image for this video

Pennod 2

Still image for this video

2

Still image for this video

3

Still image for this video

4

Still image for this video

5

Still image for this video

6

Still image for this video

7

Still image for this video

8

Still image for this video

9

Still image for this video

10

Still image for this video

Penod tri

Still image for this video

2

Still image for this video