Home Page

Blwyddyn 3&4/Year 3&4 - Mr A Morgan

CYSTADLEUAETH PASG!

 

Ewch ati i greu carden ar gyfer ein cystadleuaeth Pasg!

 

Gallech chi greu carden sy'n agor, carden 3d, carden ddigidol neu animeiddiad.

Beth am gynnwys pennill neu jôc!

Tynnwch lun o'r gwaith a'i e-bostio i'ch athrawon erbyn Ebrill 17fed.

Pob hwyl!

 

EASTER COMPETITON

 

Have a go at our Easter Card competition this year!

 

You could create a card that opens, a 3D card, a digital card or even an animated version.

 

Why not include a rhyme, greeting or Easter joke.

 

Take  picture of your work and email it to your teacher by April 17th

Enjoy!

Sut i dderbyn gwaith o adref? How to access work from home?

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Blwyddyn 4!

Ein thema ni yw ‘James and the Giant Peach.’

 

Hello and welcome to our Year 4 class page!

Our theme is 'James and the Giant Peach.’

Sut i dderbyn gwaith adref?

Still image for this video

Sut i dderbyn gwaith adref?

Still image for this video

How to access work from home?

Still image for this video

trim.61D4BD4A-72DB-48BC-995B-BC7B53459D6D.MOV

Still image for this video

Her Hapusrwydd a Lles/Happiness and Well-being Challenge

Apiau defnyddiol - Useful apps

Diogelwch y wê gyda PC Hughes

Bae Caerdydd!

Mwynhau yn ein gwersi Addysg Gorfforol yn y Brifysgol!

Mwynhau’r parti Nadolig!

Ymweliad i Gastell Henllys

Ymweliad a gweithdy Theatr Nanog Alfred Russell Wallace

Ardal ymchwilio Gwyddoniaeth

Dylunio Goleudai

Gweithdy XL Wales

Ymchwilio gwahanol mathau o oleudai ar y cromlyfrau.