Home Page

Blwyddyn 1 & 2 / Year 1 & 2 - Mrs R Hiley

Croeso i ddosbarth blwyddyn 1 a 2 Mrs Hiley, Mrs Evans a Miss Davies!

Welcome to Mrs Hiley's, Mrs Evans' and Miss Davies' year 1 and 2 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBYMROwen

 

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mawrth a Dydd Iau

Physical Development Lessons: Tuesday and Thursday

 

Tymor yr Haf (i)

Summer Term (i)

Rhagflas y tymor - overview of the term

3F862193-75FA-4766-AAD4-46B4E6AA98AB.MOV

Still image for this video

Ein gwaith codio - Our coding work

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

 

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

Gwaith cartref sillafu

 

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

 

 

Tymor y Gwanwyn (ii)

Spring Term (ii)

 

Thema'r tymor: Carnifal!

🎉🎉🎉🎉

This term's theme: Carnival!

            

Cawsom hwyl yn creu a chwarae gêm ‘top trumps’ carnifal.
Rydym ni wedi creu mygydau carnifal.

 

Rydym ni yn cael llawer o hwyl yn ein siop lluniau llon!

Sialens pêl droed a chodi arian i’r ysgol.
Y Pencampwyr!

Braslun o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

Dathlu Diwrnod y Llyfr.   Celebrating World Book Day.

Gweithdy gwych gyda Bongo!

A fantastic rythm workshop with Bongo!

Canu’r clychau!

Still image for this video

Rythmau’r Carnifal! Carnival Rythms! 🎶🎶🎶

Still image for this video

Taro’r drymiau!

Still image for this video

Taro rythm!

Still image for this video

Gweithdy Rythm  Rythm workshop

Ein Thema newydd yw'r

 Byd Mawr Crwn 

Our new theme is

The Big Wide World

Peidiwch ag anghofio ein ymweliad i'r traeth! Don't forget about our trip to the beach!

Bore bendigedig ar y traeth! A brilliant morning at the beach,

Bach o Fakaton i chi ❄️ A bit of Makaton for you!

Still image for this video

Adnoddau defnyddiol i bawb!

Useful resources for everyone!

Dewch i ymarfer eich llawysgrifen! Come and practice your handwriting!

Geiriau Allweddol /Key Words

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

  Tric a Chlic! 

Her Dewch i Feddwl 25/1/18 Let's Think Challenge

Gwaith Cartref Sillafu 26/1/18 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 12/1/18 Spelling Homework

Tymor yr Hydref 2017

Autumn Term 2017

Thema'r hanner tymor: Fflam a fflach!

This half term's theme: Flames and flashes!

Wel dyna beth oedd parti gwych! That was a brilliant party!

Her Dewch i Feddwl 30/11/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i feddwl 23/11/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 8/11/17 Let's Think Challenge

Gwaith Cartref Silalfu 1/12/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 24/11/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillfau 17/11/17 Spelling Homework

 

Tymor yr Hydref 2017

Autumn Term 2017

Thema'r hanner tymor: Albwm y Teulu

This half term's theme: Family Album

Ymweliad hyfryd i'r Glynn Vivian. A wonderful visit to the Glynn Vivian.

Diogelwch tân i flwyddyn 2 heddiw. Fire safety for year 2 today.

Dyma Luke!

Cais am luniau! A request for pictures!

I flwyddyn 2 yn unig

For year 2 only

 

Her Datrys Problem i flwyddyn 2 

 Problem Solving Challenge for year 2 

 

Beth am roi cynnig ar hwn? Pob hwyl gyda'r ymchwilio!

What about trying this? Have fun investigating!

Her Dewch i Feddwl 19/10/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 06/10/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 29/9/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 21/9/17 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 14/9/17 Let's Think Challenge

Gwaith cartref sillafu

 

Cewch restr o eiriau ar Ddydd Gwener i'w dysgu erbyn y dydd Gwener canlynol.

A list of words will be given on Friday to learn by the following Friday.

Gwaith Cartref Sillafu 20/10/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 13/10/16 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 06/10/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 29/9/17 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 22/9/17 Spelling Homework