Home Page

Amser Stori 2 / Story Time 2

Eisiamplau o'ch gwaith gwych! Examples of your excellent work! Da iawn Blwyddyn 2!

Dyma ychydig o ffeithiau diddorol am jiraffod i chi! Here are some interesting facts about giraffes for you!

Jiraffod ymhob man! Giraffes everywhere!

Still image for this video

Mae plant talentog ym Mlwyddyn 2! We have talented children in Year 2!

Still image for this video
Talent Gerallt oedd dawnsio! Beth yw eich talent chi?
Gerallt the giraffe was a talented dancer! What 's your talent?

Animeiddio arbennig! Dyma dalent! / Excellent animation work! What a talented pupil!

Still image for this video

Fy nhalent i yw canu'r piano! / Another talented pupil!

Still image for this video

Disgybl talentog arall! Another talented pupil!

Still image for this video

Fy nhalent i yw 'Karate!'

Still image for this video

Pyped jiraff arbennig!

Still image for this video

Jiraff yn dawnsio!

Still image for this video

Jiraff arall yn dawnsio!

Still image for this video

Ac un arall eto! And another dancing giraffe!

Still image for this video

Amser Stori 2 / Story Time 2

Still image for this video

Dewch i greu pyped Gerallt y Jiraff / Come and create Gerallt the Jiraff puppet

Still image for this video

Oes talent arbennig gyda chi? Do you have a special talent?

Still image for this video

Tynnu llun y jiraff / Drawing the giraffe

Still image for this video

Enghraifft Tasg Ysgrifennu ‘Beth yw eich talentau chi?’ Writing Task Example

Still image for this video