Home Page

Amser Stori / Story Time

Creu cuddfan newydd i'r ddraig! / Creating a den for the dragon!

Still image for this video

Mesur gofalus er mwyn creu diod i'r ddraig!

Still image for this video

Ysgytlaeth mefus, mafon a banana i'r ddraig! A strawberry, raspberry and banana milkshake for the dragon!

Still image for this video

Dysgu am ffracsiynau tra'n creu 'diod draig!' Learning about fractions whilst making a 'dragon drink!'

Still image for this video

Dyma ychydig o luniau o'ch gwaith gwych! Here are a few pictures of your excellent work!

Dilyn cyfarwyddiadau i greu llun draig / Following instructions to draw a dragon

Still image for this video

Amser Stori / Story Time

Still image for this video
Mae gweithgareddau'r wythnos wedi eu selio ar y stori hon. Mwynhewch!
This week's activities are based on this story book. Enjoy!

Dewch i greu 'Diod y Ddraig!' Let's make a 'Dragon Drink!'

Still image for this video

Sut i Greu Diagram Cangen / How to Create a Branch Diagram

Still image for this video

Draig Sy’n Anadlu Tân / Fire Breathing Dragon

Still image for this video

Pot Pensiliau y Ddraig Fach / The Little Dragon Pencil Pot

Still image for this video

Tynnu Llun - Y Ddraig Fach - Draw a Picture

Still image for this video

Tynnu Llun - Mari - Draw a Picture

Still image for this video

Tynnu Llun - Y Ffermwr - Draw a Picture

Still image for this video

Tynnu Llun - Anifeiliaid y Fferm - Draw a Picture

Still image for this video