Home Page

Dosbarth Bilidowcar- Mr S Leyshon

Croeso i dudalen dosbarth Bilidocar / Welcome to Bilidowcar’s class page. 

Dilynwch ni ar Trydar!

Follow us on Twitter!

@YGGBrynymor1

-o0o-

 

Ebost/Email

Mr Leyshon- Leyshons24@Hwbcymru.net

Error: Video with gid 73e2a826bb4747bd963bcdcb70331ccb not found

Dydd Empathi

Still image for this video

Dydd Empathi 1.mp4

Still image for this video

Diwrnod y llyfr, diwrnod y trwyn coch ac ymweliad â llyfrgell Abertawe. / World book day, Red nose day and visit to Swansea library.

 

Gan fod yr ysgol ar gau oherwydd eira, gallwch ddod o hyd i lawer o weithgareddau drwy glicio ar y botwm 'Adnoddau Defnyddiol' ac hefyd gallwch gwblhau eich gwaith cartref ar Hwb. Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau trwy glicio ar y tab 'Gwaith Cartref' uchod.

 

As the school is closed due to snow, you can find plenty of activities by clicking on the 'Useful Resources' page and also complete your homework on Hwb. Instructions can be found by clicking on the 'Homework' tab above.

 

 

Ymarfer y Samba

Still image for this video

Y Samba

Still image for this video

Gwersi ffidil i flwyddyn 3. / Violin lessons Year 3.

Still image for this video

Gwaith Grwp Santes Dwynwen

Still image for this video

Gwaith Grwp Santes Dwynwen

Still image for this video

Gwaith Grwp Santes Dwynwen

Still image for this video

Dyma rai plant yn gwneud gwaith at flwyddyn newydd Tsieineaidd a Diwrnod Cenedlaethol y Barcud / Here is some work pupils are completing on Chinese New Year and National Kite day.

Bwrdd Bang! - Dyma syniadau y plant am yr uned dysgu Hip Hip Hwre. / Here are some of the students ideas for the topic Hip Hip Hwre.

Y Fari Lwyd

Still image for this video
Fideo annibynnol gan rai o'r dosbarth yn dangos sut i greu ceffylau origami ar gyfer 'Y Fari Lwyd'. / An independent video from some of the class showing how to create origami horses for 'Y Mari Lwyd'.

Tystysgrifau’r Wythnos

Da iawn i'r dosbarth cyfan! Mae'r dosbarth wedi cael y tystysgrif am weithion galed yn ystod y cyngherddau Nadolig. / Well done to the whole class! The class has received the certificate for hard work during the Christmas celebration.

Dyma ni!

Arbrofi â hen degannau

Gwersi Gymnasteg

Gwers Ffidil Blwyddyn 3