Home Page

Gwybodaeth Allweddol / Key Information

Presenoldeb 2019-2020 Attendance.

 

Presenoldeb 2019-2020 

Mae presenoldeb yr ysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd hon wedi ei effeithio gan argyfwng pan demig covid 19.

 

School Attendance for 2019-2020 

The attendance for the academic year was significantly affected by the world wide global pandemic covid 19.

Targedau Cynllun Gwella Ysgol 2020 / School Improvement Targets 2020

Adroddiad Estyn YGG Bryn y Mor 2016 / Estyn Inspection 2016