Home Page

Gwybodaeth Allweddol / Key Information

Presenoldeb /Attendance.

 

Nid yw ysgolion yn cyhoeddi data preseoldeb ar hyn o bryd o ganlyniad i effaith argyfwng fyd eang COVID19

 

School are currently not publishing data on attendance due to the effect of the global pandemic crisis of COVID19

Cynllun Gwella Ysgol 21-22 School Improvement Plan

Targedau Cynllun Gwella Ysgol 2020 / School Improvement Targets 2020

Adroddiad Estyn YGG Bryn y Mor 2016 / Estyn Inspection 2016