Home Page

Gwybodaeth Allweddol / Key Information

Picture 1

Gwybodaeth i rieni- Profion darllen a rhifedd / Information for parents - Literacy and numeracy tests

Targedau Cynllun Gwella Ysgol 2019 School Improvement Targets 2019

Grant Amddifadedd Disgyblion Pupil Deprivation Grant 2018-19

Adroddiad Estyn YGG Bryn y Mor 2016 / Estyn Inspection 2016