Home Page

Gwybodaeth Allweddol / Key Information

Gwybodaeth i rieni- Profion darllen a rhifedd 2017 / Information for parents - Literacy and numeracy tests 2017

Cynllun Gwella ysgol 2018-19

School Improvement  Plan 2018-19

Grant Amddifadedd Disgyblion Pupil Deprivation Grant 2018-19

Adroddiad Estyn YGG Bryn y Mor 2016 / Estyn Inspection 2016