Home Page

Tymor yr Hydref/ Autumn Term 2023

Uned ddysgu’r tymor: Fy myd bach lliwgar i!

 

This term’s unit of learning: My colourful world!

Cân lliwiau Cyw | Cyw's Colours Song

Beth am i chi fwynhau cân lliwiau Cyw | Here is Cyw’s colours song for you to enjoy 🌈 You can visit the Cyw Website - s4c.cymru/cyw for more like this 😃

Pori drwy stori 📖 📚 🎶 🎵

Helfa siapiau / Shape hunt 🟡🟧🔵🟣🟦🔺

Diolch i mam Iris am ddod i siarad gyda ni am Asia fel rhan o’n dathliadau diwrnod rhyngwladol / A big thank you to Iris’s mum for coming to talk to us about her time in Asia as part of our international day celebrations 🇲🇾🎉

Diwrnod rhyngwladol / International Day- Cawsom llawer o hwyl yn mwynhau’r gweithgareddau 🇲🇾

Diwrnod plant mewn angen 2023 / Children in need 2023 🔴🟢🟡🟠🔵🟣⚪️

Parti Nadolig dosbarth y Morlo 🎉🎅🏼🎄