Home Page

Dosbarth Glas y Dorlan - Miss Rh Jones

Croeso i Ddosbarth Glas y Dorlan

Trip Pwll Mawr / Trip to Big Pit

Ein thema newydd- Beth welaf i ar fy ngorwel bach i?

Eisteddfod Ysgol

Her un gwifren, un batri ac un bylb. Sawl ffordd gwahanol allwch chi ddarganfod i oleuo y bylb? Pa ddulliau sydd heb weithio?

Still image for this video

Fidio heriau dogni

Still image for this video

Parti Nadolig 2023!!!

Heriau annibynnol dogmi

Geirio Gwych 3- ymarfer creu brawddegau diddorol.

Geirio gwych 3 . Datblygu geirfa. Meddwl ac ymchwilio am ansoddeiriau da

Still image for this video

Ein trip i Amgueddfa Abertawe - cyfle i weld arteffactau o'r cyfnod a dysgu yn fwy am ein treftadaeth.

Geirio Gwych 3 - ysgrifennu adroddiad. Dyma ni'nn dysgu brawddegau a geirfa defnyddiol trwy symudiadau.

Still image for this video

Ein sesiwn taro gydag offer newydd 17/10/23

Still image for this video

Sesiwn Geirio Gwych -amser i ymarfer sgiliau ac ysgrifennu.

Still image for this video

Sesiwn 3

Still image for this video

Ein gwersi taro sesiwn 3

Still image for this video

Her annibynnol

Still image for this video

51466bc6-900a-4dd8-a877-48ae26677e24.mp4

Still image for this video

Dyma ni, yn defnyddio amrywiaeth o ffynonellau gwybodaeth i ddysgu am faciwis ac yn coladu’r wybodaeth yn drefnus ar ffurf mapiau meddwl.

Gwaith creadigol yn cyflwyno ein gwybodaeth am faciwis.

Her annibynnol

Still image for this video

Dyma ni yn ymarfer darllen model o ddyddiadur ar y cyd ar gyfer ein sesiwn Geirio Gwych

Still image for this video

Erin gwersi offerynnol wythnos 1

Still image for this video

Defnyddiom ni Adobe Express i greu posteri i ddathlu diwrnod Roald Dahl.

Still image for this video

Medi 2023 - pawb yn barod am flwyddyn cyffrous newydd.