Home Page

Llythyron / Letters 2018-2019

Llythyr Diwedd Blwyddyn / End of Year Letter

17/6/19 - 28/6/19

62467566_327955418127749_2865296580083187712_n.mp4

Still image for this video

Ffair Haf / Summer fair

10/6/19 - 21/6/19

3/6/19 - 14/6/19

Tymor y Gwanwyn / Spring term

Diogelwch yn yr haul / Sun safety

20/5/19 - 7/6/19

24/5/19

13/5/19 - 24/5/19

7/5/19 - 17/5/19

29/4/19-10/5/19

8/4/19 - 3/5/19

Het Basg 12/4/19 / Easter bonnet 12/4/19

26/3/19

Digwyddiadau wythnos

15/3/19

11/3/19-22/3/19

Cylchlythyr / Newsletter

20/2/19 + 21/2/19

Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd / Urdd Art and Craft Competition

Cystadleuaeth Dydd Gwyl Dewi / St Davids Day competition

11/2/19 - 22/2/19

Digwyddiadau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Events

Eira / Snow

Llau pen / Head lice advice

14/1/19 - 25/1/19

Cylchlythyr Rhagfyr / December Newsletter

17/12/18 - 21/12/18

10/12/18 - 21/12/18

3/12/18 - 14/12/18

26/11/18 - 7/12/18

19/11/18 - 30/11/18

12/11/18 - 23/11/18

Digwyddiadau Tymor yr Hydref / Autumn Term Events 2018

Plant mewn angen / Children in need 16/11/18

15/10/18-26/10/18

Digwyddiadau wythnos. 24/9/18-5/10/18

Digwyddiadau'r wythnos. 17/9/18-28/9/18. Week's events 17/9/18-28/9/18.pdf

Digwyddiadau'r wythnos. 10/9/18-21/9/18. Week's events

Llau pen - Head lice